Članak

Jadranko Palija optužen za zločine u Sanskom Mostu

18. Januara 2007.01:57
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je drugu optužnicu za zločine počinjene na području općine Sanski Most.

Sud BiH potvrdio je, 5. januara 2007. godine, optužnicu protiv Jadranka Palije. Državno tužilaštvo Paliju tereti za zločine protiv čovječnosti i ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjene na području općine Sanski Most.

Jadranko Palija, bivši pripadnik VI Krajiške brigade Vojske Republike Srpske (VRS), smatra Tužilaštvo, učestvovao je u napadima na civile nesrbe na području Bosanske Krajine, uključujući napade na područje općine Sanski Most.

Palija je, smatra Tužilaštvo, učestvovao u napadima na naselja Muhići, Mahala, Otoka, Hrustovo, Vrhpolje, Kljevci i druga područja u kojima su pretežno živjeli muslimani i Hrvati.Napadi su počeli polovinom aprila 1992. godine, a nastavljeni su do kraja maja iste godine.

Civili su, u sklopu napada, istjerani iz svojih domova, koji supotom opljačkani i zapaljeni, a stanari potom odvođeni i zatvarani u objekte na području općine Sanski Most.

Muškarci koji su zatočeni su zlostavljani, a veliki broj je bio zatočen u logoru Manjača ili protjeran.

Palija se u tri tačke optužnice tetereti da je lično ubio tri civila zatočena u zaseoku Begići, 31. maja 1992. godine, te učestvovao u ubistvu grupe civila iz istog zaseoka. Također se tereti da je neutvrđenog datuma u ljeto 1992. godine silovao žensku osobu u Sanskom Mostu.

Sud BiH je odredio da se Palija može braniti sa slobode. Njegovi branioci su najavili da će se braniti šutnjom.

U obrazloženju optužnice stoji daTužilaštvo ima svjedoke koji su identifikovali Paliju kao osobu koja je ubijala i vršila druga djela za koja je optužen.

Jadrnako Palija trenutno živi i radi na području Distrikta Brčko.

Za zločine počinjene na području općine Sanski Most Sud BiH je procesuirao Nikolu Kovačevića koji je nepravosnažnom presudom osuđen na 12. godina zatvora.