Članak

Palija: Promjena optužnice

27. Novembra 2007.10:29
Dan prije početka iznošenja završne riječi, Tužilaštvo BiH promijenilo dio optužnice protiv Jadranka Palije

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, odbacivši dio navoda, promijenilo optužnicu protiv Jadranka Palije u dijelu koji se odnosi na optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema promjenama koje su urađene u toku ročišta, iz treće, posljednje tačke optužnice izbačen je dio kojim se Palija teretio za “prisiljavanje na prinudnirad, izgladnjivanje stanovništva, oduzimanje imovine, pljačkanje imovine, protivpravno, samovoljno i vojnim potrebama neopravdano uništavanje ili prisvajanje imovine”.

Tužilaštvo i dalje Paliju smatra odgovornim za ratni zločin protiv civila ,odnosno za “napade na civilno stanovništvo, naselja, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad posljedovao smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušenjem zdravlja ljudi”, te “napad bez izbora cilja kojim se pozljeđuje civilno stanovništvo”.

Također je promijenjen dio ove tačke optužnice u kojem je stajalo da su se navedena djela desila u vrijeme oružanog sukoba. Prema izmjenama, djela su počinjena u vrijeme rata na teritoriji BiH.

U prvim dvjema tačkama optužnice Palija se tereti za zločin protiv čovječnosti. Sva navedena djela navodno su počinjena na području općine Sanski Most od 1992. do kraja 1995. godine, za vrijeme kada je optuženi bio pripadnik srpskih oružanih snaga.

Promjene je Tužilaštvo napravilo nakon što je Sudsko vijeće iznijelo primjedbe da neki dijelovi optužnice nisu jasno definisani. O ostalim primjedbama Tužilaštvo će se izjasniti tokom iznošenja završne riječi, pojasnila je tužiteljica Džemila Begović.

Izmjenama optužnice i izvođenjem dodatnih materijalnih dokaza Tužilaštvo je okončalo svoj dio dokaznog postupka. Odbrana je također završila svoj dokazni postupak i to ispitivanjem svjedoka Željka Bajaka, bivšeg pripadnika Vojne policije VI sanske brigade.

Bajak, koji je bio pripadnik iste jedinice kao i Palija, rekao je da nije čuo za zlostavljanja i ubistva civila u Sanskom Mostu od 1992. do 1995. godine. Također je rekao da je postojao kontrolni punkt na izlazu iz grada na kojem su povremeno stražarili i on i Palija, kao vojni policajci “isključivo nadležni za vojne obveznike, ne i za civile”.

Bajak je u toku svjedočenja opisao Paliju kao “krupnog, nešto malo debljeg”, ali je rekao da ga nije vidio od kraja rata te da nije siguran da li bi ga sada prepoznao. Sve vrijeme davanja iskaza nije gledao u pravcu optuženog, ali je pri izlasku pogledao u njegovom pravcu i pozdravio ga, što je konstatovala predsjedavajuća Minka Kreho.

Odgovarajući na pitanje predsjedavajuće, svjedok je rekao i da u samom SanskomMostu nije bilo borbenih dejstava, te da je bilo pucanja, ali “samo kada se ljudi napiju pa šenluče”. Također je rekao da nije čuo kako su ubijani ljudi drugih nacionalnosti, niti da su paljene kuće, ili da je neko pobjegao iz grada.

Tužilaštvo će završnu riječ iznijeti 28. novembra, a prema sadašnjem planu, Odbrana bi isto trebala uraditi dan kasnije, 29. novembra 2007. godine.