Članak

Damjanović: Strah i trepet Planjine kuće

4. Septembra 2006.23:16

Još dva svjedoka Tužilaštva protiv Dragana Damjanovića, optuženog za ratne zločine počinjene na teritoriju općine Vogošća, izjavila su da su se plašili optuženog više nego drugih vojnika dok su bili zatočeni u logoru Planjina kuća.

Svjedok Esad Šehić je rekao da nijedan logoraš iz Planjine kuće nije Damjanovića,koji ih je često vodio na prinudni rad, smio pogledati «od straha».

«Imao je bradu i kokardu. Bio je strašan. Sve nas je tukao», rekao je Šehić.

Svjedok Omer Ćerimagić, bivši logoraš, tvrdi da je jednom prilikom Damjanovića morao pratiti za vrijeme borbe.

«Tokom cijelog napada sam morao ići za Damjanovićem i nositi mu municiju, dok su pucali sa svih strana», rekao je Ćerimagić.

Dok je bio u logoru Planjina kuća, kako je rekao Ćerimagić, zatočenike je obišao tadašnji ministar pravde Srpske Republike BiH Momčilo Mandić, u pratnji televizijske ekipe.

«Prije njihovog dolaska su nam rekli da ne pričamo puno i da će oni samo snimiti uslove života u Planjinoj kući», kazao je svjedok.

Sud BiH je sredinom jula potvrdio optužnicu protiv Momčila Mandića u kojoj stoji da je «po funkciji koju je obavljao» bio odgovoran za rad svih kazneno-popravnih ustanova koje su djelovale u tadašnjoj Srpskoj Republici BiH.U optužnici stoji da je Mandić bio «neposredno nadređen i odgovoran» za nadzor nad rukovodstvom tih ustanova koje su «imale sva obilježja logora».

Suđenje će biti nastavljeno 5. septembra 2006.