Lice: Damjanović Dragan

SUD-BIH-MECAVA-e1676388676832-1280x719.jpg

4. Septembra 2006.
Još dva svjedoka Tužilaštva protiv Dragana Damjanovića, optuženog za ratne zločine počinjene na teritoriju općine Vogošća, izjavila su da su se plašili optuženog više nego drugih vojnika dok su bili zatočeni u logoru Planjina kuća. Svjedok Esad Šehić je rekao da nijedan logoraš iz Planjine kuće nije Damjanovića,koji ih je često vodio na prinudni rad, […]