Stop cenzuri


4. Aprila 2013.
Predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso izjavila je da se ova institucija od početka zalagala da postupci za ratne zločine i organizovani kriminal budu tretirani kao predmeti od javnog interesa, ali da je Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH insistirala


24. Maja 2012.
“U julu 1995. godine, na poziciji predsjednika Republike i vrhovnog komandanta vojske i policije, i kao dio organizovanog zločinačkog poduhvata zajedno sa S.M. i drugim, koji su bili na pozicijama komandanata i glavnih oficira vojske i policije Republike, optuženi R.K. je podsticao, naređivao i izvršio djela genocida u općini S, što je rezultiralo smrću oko 8.000 osoba: E.K., A.B., itd…”


20. Aprila 2012.
Predstavnici pravosudnih institucija iz Bijeljine i Tuzle, mediji koji izvještavaju s tog područja, kao i predstavnici nevladinih organizacija smatraju da se treba zatražiti izmjena Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, a kojim se anonimiziraju podaci u optužnicama i presudama.

Sud-BiH11-1024x683.jpg

23. Marta 2012.
Sud BiH je donio “Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacija pod kontrolom suda i saradnji sa zajednicom”, po kojem mediji sa suđenja mogu dobiti deset minuta snimka u audio ili video formi, što znači da se svjedočenja žrtava i svjedoka više neće moći čuti u elektronskim medijima.