Članak

Cenzura iz Suda BiH

23. Marta 2012.13:39
Sud BiH je donio “Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacija pod kontrolom suda i saradnji sa zajednicom”, po kojem mediji sa suđenja mogu dobiti deset minuta snimka u audio ili video formi, što znači da se svjedočenja žrtava i svjedoka više neće moći čuti u elektronskim medijima.

This post is also available in: English (English)

“Po ubrzanoj proceduri predviđenoj ovim članom, Sud će izdavati audio/video zapise suđenja u trajanju od deset minuta, prethodno anonimizirane i redigovane, u skladu sa odlukom sudije, odnosno, predsjedavajućeg Sudskog vijeća”, navedeno je u Pravilniku.

Svjedočenja žrtava, kao i drugih svjedoka, više neće moći biti emitovana u elektronskim medijima. Također, onemogućeno je i pravljenje specijaliziranih emisija, kako radijskih, tako i televizijskih. Jedina mogućnost je, kako je navedeno u Pravilniku, da Sud BiH “osmišljava koncepciju i sadržaj”, te ga realizuje u saradnji sa Javnim RTV servisom, dok ostali mediji nisu spomenuti.

“Odjeljenje za informisanje, u saradnji sa Komisijom za informisanje, učestvuje u osmišljavanju koncepcije i sadržaja emisije, te u saradnji sa odgovarajućim odjeljenjem Suda radi na pripremi redovnih paketa informacija, videomaterijala i relevantnih dokumenata”, navedeno je u Pravilniku u vezi sa izradom specijalizirane emisije.

Uz Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacijama, Sud BiH je donio “Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka, audio/video zapisa ročišta i drugog informativnog sadržaja”.

Po toj uputi, imena i prezimena idu inicijalima (naprimjer umjesto Pero Perić ide P.P.), kao i naziva institucija, preduzeća, agencija. Tako da, ako se spominje Ministarstvo pravde, samo će stajati Ministarstvo, a ako je riječ o Sarajevo osiguranju d.d., navest će S.o.d.d.

Također, štite se i nazivi općina, pa ako je Općina Livno, navest će samo Općina L. i slično.

Prema uputi o načinu anonimizacije, bit će zaštićeni brojevi pasoša, vozačkih isprava, registarskih oznaka, datum rođenja i tako dalje.

Iako je Sud BiH donio Pravilnik o ostvarivanju pristupa inofrmacijama i uputu o anonimizaciji, nema objašnjenja zašto je to urađeno.

Početkom februara, a u skladu sa internom odlukom Tužilaštva BiH, zabranjeno je izdavanje potvrđenih optužnica javnosti.

Tom odlukom Tužilaštva BiH, mogućnost dobijanja optužnica imaju, kako su naveli u toj instituciji, “strane u postupku”, koje, uz optuženog, čini i njegova Odbrana.

Erna Mačkić


This post is also available in: English (English)