Članak

Anonimizacija izazvala haos

30. Maja 2013.00:00
Učesnici debate o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH zaključili su da većinu postojećih zakonskih odredbi nije potrebno mijenjati.

This post is also available in: English (English)

Predstavnici vladinog i nevladinog sektora koji su danas u Sarajevu raspravljali o predloženim izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH složili su se da su postojeće zakonske odredbe bolje od predloženih izmjena. Također su predložili organizovanje javne rasprave na kojoj bi se govorilo o poboljšanju postojećeg zakona.

Ministarstvo pravde BiH u maju je objavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI). Za razliku od važećeg zakona, predloženim izmjenama javne institucije mogu ograničiti davanje informacija ukoliko bi objavljivanje tih informacija moglo ugroziti pravo na privatnost.

Mehmed Halilović, stručnjak za medijska pitanja, rekao je kako se predloženim izmjenama “suspendira test javnog interesa”.

Nacrtom je predloženo da javni organ neće ograničavati pristup informacijama koje se odnose na korištenje javnih sredstava, vršenje javnih funkcija, te sudske odluke u predmetima od općeg značaja.

Halilović je istaknuo da, iako zakonske izmjene kažu da će institucije uvijek davati sudske odluke u predmetima javnog interesa, takvim zakonskim rješenjem bi se izgubila transparentnost u radu pravosuđa.

On je ukazao i na problem anonimizacije sudskih dokumenata – navođenje inicijala umjesto imena, prezimena i naziva institucija i gradova – koju primijenjuje Sud BiH.

“Sa anonimizacijom je napravljen haos. Još kada bi se u štampi pridržavali kako je to predviđeno u Pravilniku Suda, mi bismo čitali da je H. H. počinio zločin u Z.”, pojasnio je Halilović.

Anonimizacija dokumenata počela je u martu prošle godine nakon što je Sud BiH usvojio mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. Predstavnici Agencije danas su naveli kako je naknadno utvrđeno da je “njihova preporuka pogrešno protumačena”.

Tokom debate naglašeno je da se trebaju usaglasiti svi važeći zakoni o slobodi pristupa informacijama koji trenutno važe u BiH, te da se postojeći zakon u određenim dijelovima treba mijenjati. Debatu je organizovao Centar za kulturu dijaloga zajedno sa Mrežom pravde u BiH.

Nacrt izmjena i dopuna ZOSPI-a postavljen je na web stranici Ministarstva pravde BiH, gdje do sutra građani mogu dati svoj komentar na predložene izmjene ovog zakona.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English (English)