Ljudi u pokretu

h_56595366-1280x675.jpg

20. Maja 2021.
Prema Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, koju je Vijeće ministara dostavilo Parlamentarnoj skupštini, u prošloj godini vidljiv je porast nezakonitih pokušaja ili prelaska državne granice za više od 30 posto, dok je broj osoba u pokretu prijavljen Službi za poslovanje sa strancima manji za 45 posto u odnosu na 2019. godinu.