Lice: Tursunović Enes


21. Decembra 2015.
Na suđenju pred Kantonalnim sudom u Tuzli za zločin počinjen u Živinicama, vještak neuropsihijatar je kazao da je oštećeni zadobio teške psihičke povrede koje su dovele do akutnog stresnog stanja.


23. Oktobra 2015.
U Kantonalnom sudu u Tuzli na suđenju za zločin počinjen u Živinicama, svjedok je kazao da su ga optuženi Nijaz Talović i Enes Tursunović tukli i maltretirali.


16. Oktobra 2015.
U nastavku suđenja Nijazu Taloviću i Enesu Tursunoviću pred Kantonalnim sudom u Tuzli, svjedok Optužbe je rekao da je jedne noći u septembru 1992. godine čuo krike komšije.