Lice: Tadić Gordana


7. Novembra 2014.

Na suđenju za zločine počinjene na području Viteza, Tužilaštvo BiH pročitalo je iskaz preminulog svjedoka koji je rekao da je bio u Domu u Počulicama kada je pucano na zatvorenike.