Lice: Tadić Gordana

GordanaTadicIntervju3-e1634652691718-1280x720.png

26. Oktobra 2023.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće odbilo je kao neosnovanu žalbu bivše glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i potvrdilo njenu disciplinsku odgovornost za objavljivanje neistinitog sadržaja na Facebook profilu, zbog čega joj je izrečena mjera smanjenja plate za 30 posto na period od 12 mjeseci.

GordanaTadicIntervju3-e1634652691718-1280x720.png

16. Marta 2023.
Tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić proglašena je odgovornom za objavljivanje neistinitog sadržaja na profilu na Facebooku, zbog čega joj je Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) izrekla disciplinsku mjeru smanjenja plate za 30 posto na period od 12 mjeseci.

GordanaTadicIntervju3-e1634652691718-1280x720.png

26. Januara 2023.
Bivša glavna tužiteljica Državnog tužilaštva Gordana Tadić je, na disciplinskom ročištu protiv nje zbog objave na društvenoj mreži “Facebook”, negirala odgovornost po tužbi i izjavila kako je osjećala pritisak zbog rada na predmetima po prijavama protiv predsjednika Državnog suda Ranka Debevca te Osmana Mehmedagića, direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH).

viber_image_2021-03-03_16-26-16-1280x720.jpg

8. Juna 2022.
Pravo na pravično suđenje i nepristrasnost članova i predsjednika Visokog sudskog i tužilaćkog vijeća (VSTV) nisu dovedeni u pitanje u slučaju bivše glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, čije su disciplinska odgovornost i izrečena mjera nesumnjivo utvrđene i za njih data jasna i argumentovana obrazloženja, zaključio je Ustavni sud.

viber_image_2021-03-03_16-26-16-1280x720.jpg

27. Maja 2022.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Gordane Tadić, bivše glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je odlučio da nije došlo do povrede prava na nepristrasnost suda, odnosno Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

GordanaTadicIntervju3-e1634652691718-1280x720.png

22. Aprila 2022.
Snimak sastanka održanog u kompleksu pravosudnih institucija između nosilaca najviših pravosudnih funkcija postaje predmet različitih tumačenja nakon objave državne tužiteljice Gordane Tadić koja navodi kako je tada na nju vršen pritisak kada je bila glavna državna tužiteljica.

gordana.jpg

15. Aprila 2022.
Dok pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini pokušavaju pronaći odgovarajući odgovor na uvedene i najavljene sankcije protiv sudija u tužilaca, sagovornici uključeni u praćenje rada pravosuđa kažu kako sankcije vraćaju u fokus problem blage kaznene disciplinske politike i integriteta.