Vijest

Potvrđena disciplinska odgovornost Gordane Tadić

26. Oktobra 2023.15:57
Visoko sudsko i tužilačko vijeće odbilo je kao neosnovanu žalbu bivše glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i potvrdilo njenu disciplinsku odgovornost za objavljivanje neistinitog sadržaja na Facebook profilu, zbog čega joj je izrečena mjera smanjenja plate za 30 posto na period od 12 mjeseci.
Gordana Tadić. Foto: BIRN BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) prije dva dana je na svojoj službenoj internet stranici objavilo odluku donesenu na sjednici 14. juna ove godine, a kojom je potvrđena disciplinska odgovornost bivše glavne državne tužiteljice Gordane Tadić.

Ovom odlukom VSTV je odbio žalbe Tadić, čime se potvrđuje ranija disciplinska mjera smanjenja plate za 30 posto na period od 12 mjeseci.

Ova odluka objavljena je na stranici Vijeća kao anonimizirana, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na tužiteljicu Tadić.

Ranije je Ured podnio disciplinsku tužbu zbog objave sa društvenih mreža iz aprila 2022. godine u kojoj Tadić tvrdi kako je tokom sastanka nosilaca najviših pravosudnih funkcija, održanog u kompleksu pravosudnih institucija, na nju vršen pritisak. Njoj se disciplinskom tužbom na teret stavlja da je počinila prekršaj “ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda i tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije”.

Tadić je tada u objavi navela kako je početkom 2021. godine prisustvovala sastanku sa članovima VSTV-a i s predsjednikom Suda BiH Rankom Debevcom, te da je na sastanku sačinjen tonski zapis. Ona je iznijela i niz navoda prema kojima su se članovi Vijeća miješali u tužilačke odluke.

Detektor je ranije objavio da je Tadić proglašena odgovornom za objavljivanje neistinitog sadržaja na profilu na Facebooku, zbog čega joj je Prvostepena disciplinska komisija izrekla sada potvrđenu disciplinsku mjeru.

Prema konačnoj odluci Vijeća, Drugostepena disciplinska komisija je 13. aprila ove godine potvrdila prvostepenu odluku.

Na ovu odluku, kako se navodi, punomoćnik Tadić je izjavio žalbu, s prijedlogom da se pobijana odluka preinači na način da se uvaži žalba na odluku o izrečenoj mjeri te izrekne disciplinska mjera određivanjem manjeg iznosa i kraćeg trajanja smanjenja plate.

Njen punomoćnik je, kako stoji u odluci, ukazao da je plata tužene 5.500 KM, te da 30 posto od te plate iznosi 1.650 KM, što na 12 mjeseci iznosi ukupno 19.800 KM.

Vijeće je ispitalo pobijanu odluku u vezi sa žalbenim prigovorima te nalazi da su obje disciplinske komisije pravilno utvrdile sve okolnosti, a koje su od značaja za određivanje vrste i visine disciplinske mjere, te njihovim pravilnim vrednovanjem dala im odgovarajući značaj.

“Prvostepena i Drugostepena disciplinska komisija su pravilno utvrdile kako olakšavajuće tako i otežavajuće okolnosti na strani tuženog i dala im odgovarajući značaj, te joj je izrekla odgovarajuću disciplinsku mjeru, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a koje razloge u cijelosti prihvata i Vijeće kao cjelina”, stoji u odluci Vijeća.

Ova odluka Vijeća je konačna.

Emina Dizdarević Tahmiščija