Lice: Savić Tatjana


15. Oktobra 2015.
Odbrana Sakiba Dautovića zatražila je od Vrhovnog suda FBiH da presudu, kojom je osuđen na šest i po godina zbog zločina počinjenih u Velikoj Kladuši, preinači u oslobađajuću ili da je ukine. Federalno tužilaštvo usprotivilo se ovom prijedlogu.