Lice: Popović Goran


2. Decembra 2015.
Zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da na početku rata nije viđao optuženog Jovana Popovića u višegradskom naselju u kojem su obojica živjeli.