Lice: Mejakić Željko


20. Januara 2014.
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića, bivši policijski čuvar u logoru Omarska Miroslav Kvočka tvrdio je da srpski policajci u ljeto 1992. nisu ugrožavali hiljade Muslimana i Hrvata zatočenih u ovom objektu.


28. Novembra 2013.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, svjedok Odbrane Milenko Todorović ostao je tokom unakrsnog ispitivanja pri iskazu da je Glavni štab Vojske Republike Srpske (VRS), dan poslije pada Srebrenice, najavio da će u vojni logor u Batkoviću kod Bijeljine uputiti za