Lice: Kvočka Miroslav


20. Januara 2014.
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića, bivši policijski čuvar u logoru Omarska Miroslav Kvočka tvrdio je da srpski policajci u ljeto 1992. nisu ugrožavali hiljade Muslimana i Hrvata zatočenih u ovom objektu.