Lice: Gruban Momcilo


20. Februara 2014.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima i druge zločine počinjene u BiH, odustao je od svjedočenja u svoju Odbranu pred Međunarodnim sudom u Haagu.


19. Februara 2014.
Bivši šef smjene straže u logoru Omarska Momčilo Gruban tvrdio je na suđenju Radovanu Karadžiću da su on i policajci kojima je komandovao nastojali da pomognu stotinama zatočenih Muslimana “što su više mogli, u okviru svojih ovlašćenja”.