Lice: Galić Stanislav


28. Augusta 2014.
U nastavku suđenja Ratku Mladiću, svjedok Odbrane Velimir Dunjić negirao je da je, kao komandant Igmanske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), 1992. i 1993. godine otvarao nesrazmjernu artiljerijsku vatru na ciljeve u Sarajevu.


8. Maja 2013.
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića u Haagu, bivši komandant snaga Vojske Republike Srpske (VRS) oko Sarajeva Stanislav Galić potvrdio je da su njegove jedinice “nesrazmjerno” uzvraćale na vatru iz grada, ali je negirao da su namjerno gađale civile.


7. Maja 2013.
Bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske (SRK VRS) Stanislav Galić tvrdio je na suđenju Radovanu Karadžiću da nije imao dovoljno informacija o civilnim žrtvama u Sarajevu, prihvatajući da je moglo biti “usputnih civilnih žrta