Grad: Konjević Polje


19. Januara 2012.
Optuženi Radovan Karadžić negirao je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Haagu da je Vojska Republike Srpske (VRS) 1992. i 1993. godine sprovodila etničko čišćenje Bošnjaka u istočnoj Bosni, a svjedok Tužilaštva Pyers Tucker je kazao da je progon “vidio s


11. Januara 2012.
Nakon trosedmične pauze, suđenje Radovanu Karadžiću u Haagu nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka iz Srebrenice koji je ispričao da je sredinom jula 1995. godine preživio strijeljanje kod brane u selu Petkovci.


16. Decembra 2011.
Na suđenju četvorici optuženih za genocid u Srebrenici, u dokaze su uvrštene izjave koje su trojica optuženih dala u istrazi i u kojima su naveli da su u julu 1995. godine bili angažovani u Potočarima za vrijeme evakuacije stanovništva, a da nisu znali za