Lokalno pravosuđe


1. Oktobra 2010.

Željko Franković, svjedok Odbrane Ermina Čurtića, optuženog kojem se suđenje za učešće u zločinima nad Bošnjacima u Stupnom Dolu (općina Vareš) vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, kazao je da optuženi nije bio u tom selu kada su ubijani civili.1. Oktobra 2010.

Željko Franković, svjedok Odbrane Ermina Čurtića, optuženog kojem se suđenje za učešće u zločinima nad Bošnjacima u Stupnom Dolu (općina Vareš) vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, kazao je da optuženi nije bio u tom selu kada su ubijani civili.16. Septembra 2010.

Emina se smjestila tek na rub kauča u svom dnevnom boravku. Dok namješta šarenu maramu na glavi, pogled često usmjeri prema stolu punom porodičnih fotografija na kojima su svi nasmijani. Teško uzdahne i, nervozno stišćući maramicu u rukama, započinje svoju priču.