Predmet: Kovačević Joviša


12. Marta 2015.
Prvi svjedok na suđenju za zločin počinjen u Modriči izjavio je pred Okružnim sudom u Doboju da ga je optuženi Joviša Kovačević verbalno i fizički maltretirao tokom ispitivanja.