Predmet: Beganović Redžep


18. Marta 2016.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je Redžepa Beganovića na godinu zatvora za zločin počinjen na području Cazina i obavezao ga da oštećenoj isplati 50.000 KM.