Suđenje

Gligorević: Negira da je bio pripadnik “Bijelih orlova”

5. Jula 2024.13:32
Na suđenju za višestruka silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine, optuženi Borislav Gligorević, svjedočeći u svoju korist, negirao je da je bio pripadnik jedinice “Bijeli orlovi”.

Zvornik. Foto: BIRN BiH

Optuženi Gligorević ispričao je da je na početku 1992. godine bio u porodičnoj kući u Snagovu i da je s komšijama noću držao straže.

“Vjerovatno jesam bio vojno angažovan, postojalo je neko oružje koje je donio Tihomir Jasikovac. Ja sam uzeo ‘papovku’”, izjavio je Gligorević i dodao da je na početku s Miladinom Vlačićem i Stanojem Gligorevićem držao straže u Vlačićima, a da su poslije to radili u Cerovima.

Izjavio je da misli da su “Bijeli orlovi” došli polovinom aprila 1992. u Snagovo.

“Nisam nikada potpisao platu, možda su davali materi”, odgovorio je na upit branioca Dragoslava Perića da li je primao platu od “Bijelih orlova”. Rekao je da je njegova majka kuhala hranu za vojsku, koju su jeli i “Bijeli orlovi”.

Opisao je Odbrani “Bijele orlove” kao grube i drugačije od starosjedilaca. Kazao je da su oni uhapsili izvjesnog Iliju Gligorevića nakon što im je rekao da nisu potrebni njihovom mjestu.

Optuženi je kazao da se ne sjeća kada, ali da je prošao prema Liplju i da je to bilo u vrijeme kad su Bošnjaci predali naoružanje kod škole.

Ispričao je da je ostao u selu i da je tu držao straže, te da se poslije priključio Karakajskoj četi. Rekao je da se s roditeljima preselio u mjesto ispod Tomanića, odakle je išao na liniju u Memiće.

Na upit Odbrane kazao je da nije poznavao nijednu osobu od oštećenih i da u Liplje nije išao više od pet puta.

Gligorević je optužen za višestruka silovanja u Liplju kod Zvornika počinjena u proljeće 1992. godine. Prema optužnici, on je bio pripadnik jedinice “Bijeli orlovi”.

Na upit tužiteljice Eldine Bijuk negirao je da li je znao da su “Bijeli orlovi” bili u sastavu Teritorijalne odbrane.

Optuženi je tužiteljici kazao da je drugi put prošao kroz Liplje kada su zarobljene žene, a da muškaraca tada nije bilo.

“Nisam znao tada, ali sam pretpostavio da su zatvoreni ispod džamije”, rekao je Gligorević i dodao da je kasnije saznao i za silovanje.

Nakon što je tužiteljica pokazala spisak Drugog bataljona čete Snagovo s imenima osoba koje su primile platu za šesti mjesec 1992. godine, optuženi je negirao da je njegov potpis kraj imena Borislav Gligorević. Kazao je da se on potpisuje pisanim ćiriličnim slovima, a da je pokazani potpis štampanim slovima.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. juli.

Senita Patković