Suđenje

Paravac i ostali: Naredne sedmice završna riječ Tužilaštva

9. Aprila 2024.10:45
Na suđenju za zločine počinjene na području Doboja i Teslića, Odbrane Andrije Bjeloševića i Milana Savića uložile su materijalne dokaze, nakon čega je dogovoreno da naredne sedmice Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznese završnu riječ.

Doboj. Foto: BIRN BiH

Bjeloševićeva Odbrana je, bez obrazloženja, uložila nekoliko desetina materijalnih dokaza.

Odbrana Savića je uložila uvjerenje iz 1985. o završenoj specijalizaciji kontradiverzione zaštite, rješenje Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova iz 1986. te dva rješenja o postavljenju za pomoćnika načelnika Centra službi bezbjednosti (CSB) Doboj.

Tužilac Edin Muratbegović je prigovorio na relevantnost ovih dokaza.

On je kazao da Tužilaštvo u četvrtoj tački optužnice pravi izmjenu, koja će glasiti da je optuženi Savić bio u svojstvu de jure pomoćnika načelnika, a de facto u svojstvu zamjenika načelnika CSB-a Doboj.

Bjeloševićev branilac Miodrag Stojanović je naveo da se ovaj dio djelimično odnosi na njegovog branjenika jer se u optužnici navodi da “Bjelošević povjerava zamjeniku načelnika Centra, Milanu Saviću, zadatak“ te da je i taj dio optužnice potrebno izmijeniti.

Bjelošević i Savić su optuženi s Borislavom Paravcem za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i progonu bošnjačkih i hrvatskih civila s područja Doboja i Teslića. Prema optužnici, Paravac je bio predsjednik Kriznog štaba u Doboju, Bjelošević načelnik dobojskog CSB-a, a Savić njegov zamjenik.

Iznošenje završne riječi Tužilaštva je planirano za 16. april.

Aida Trepanić