Suđenje

Zoran i Radenko Ilić: Nalaz vještaka o stanju svjedoka Tužilaštva

15. Januara 2024.12:27
Na suđenju za zločine na području Rogatice, vještak medicinske struke, kojeg je angažovala Odbrana, izjavio je da jedan svjedok Optužbe nije sposoban dati validne iskaze.
Zoran i Radenko Ilić. Foto: Sud BiH

Ratko Kovačević, vještak neuropsihijatar, angažovan na zahtjev Odbrane Radenka Ilića, naveo je kako je tokom vještačenja medicinske dokumentacije svjedoka Milana Sredojevića imao na raspolaganju tri sudska spisa o njegovom saslušanju, te da se tokom vještačenja ukazala potreba da angažuje psihologa, kao saradnika, kako bi otkrio ključne elemente u ličnosti svjedoka.

Vještak je, između ostalog, naveo da je kod ovog svjedoka prisutna “sklonost da zadovolji zahtjeve koji se pred njega postavljaju“. Dodao je kako je tokom sačinjavanja nalaza i mišljenja uporedio opisane osobine ličnosti svjedoka sa iskazima.

“Ovi iskazi potvrđuju sklonost da konstruiše događaje iz razloga što zbog psihoorganske razgradnje ličnosti ima periode nesjećanja koje popunjava izmišljenim događajima“, rekao je Kovačević i dodao da je komparativna analiza pokazala nedosljednost u iskazima.

Svjedok Državog tužilaštva Slavko Lubarda, prema riječima vještaka, nije sposoban dati iskaze koji bi bili validni. Kovačević je naveo da je Lubarda u više navrata bio hospitalizovan u Psihijatrijskoj bolnici na Sokocu zbog alkoholizma, te su mu utvrđene druge bolesti.

Tužilac Ahmed Mešić je pitao vještaka da li je imao dopunsku naredbu o angažovanju saradnika u vještačenju, na šta je vještak odgovorio da nije, pa je tužilac konstatovao da je na taj način izašao iz okvira naredbe Suda BiH za vještačenjem. Mešić je konstatovao da je vještak utvrdio činjenično stanje analizirajući iskaze svjedoka, navodeći da je to posao Suda.

Na dodatna pitanja Veljka Ćivše, branioca Radenka Ilića, o angažovanju psihologa, Kovačević je pojasnio da je vještak dužan otkriti sve činjenice i elemente, kao i upotrijebiti metode koje nisu navedene u naredbi Suda, te dodao da je to praksa.

Radenko i Zoran Ilić su optuženi da su u naselju Rudo 19. juna 1992. učestvovali u odvođenju grupe civila bošnjačke nacionalnosti, kojima se od tada gubi trag. Oni su, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, optuženi za učešće u širokom i sistematičnom napadu.

Nastavak suđenja je 29. januara, kada će Sudsko vijeće odlučiti o prijedlogu Tužilaštva za izvođenje dokaza replike.

Jasmin Begić