Suđenje

Obradović i ostali: Policijsko vozilo stajalo kod autobusa

23. Novembra 2023.16:19
U nastavku suđenja za zločin u Novoseocima kod Sokoca, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine pojasnio je Odbranama gdje je za vrijeme akcije vidio civilnu policiju kao i druga lica, te zadatke Izviđačke čete.


Dragomir Obradović (lijevo). Foto: BIRN BiH

Svjedoka Miroslava Šuku, koji je svjedočenje počeo na prošlom ročištu, u nastavku suđenja unakrsno su ispitale Odbrane. Branilac Nenad Rubež pitao je svjedoka zbog čega nije u istrazi naveo da je čuo da je na Buljukovini bio i optuženi Dragomir Obradović.

Svjedok je prvobitno rekao da je poslije bio s komandirom Marinkom Rajakom, koji mu je rekao ko je bio na tom sastanku, a kasnije je kazao da ne zna zbog čega to nije ušlo u zapisnik.

“Znam kad mi je čovjek rekao. Rekao je mi je za Krstića…, Tupajića, Obradovića, Pajića“, naveo je Šuka.

Tužilac Ivan Matešić prigovarao je da branilac netačno predočava navode iz istrage i da je svjedok i u istrazi spomenuo Obradovića, na šta je Rubež rekao da je svjedok kazao da je čuo da je optuženi došao, ali nije kazao gdje.

Branilac je svjedoka pitao da li zna da niko od svjedoka koji su bili na Buljukovini, uključujući i Rajaka, nije potvrdio njegove navode, ali Vijeće nije dozvolilo pitanja u vezi sa iskazima drugih svjedoka.

Šuka je precizirao da je sa brda na kojem je bio kod Novoseoca na dan akcije dvogledom posmatrao i da je vidio kada su autobusi došli, a potom i policijsko vozilo. Dodao je da je kod vozila stajao policajac Radenko Teletina, ali da nije vidio da je preduzimao neke radnje.

Za ubistva 44 muškaraca 22. septembra 1992. optuženi su Dragomir Obradović, u svojstvu komandira Stanice javne bezbjednosti Sokolac, Momčilo Pajić kao komandir čete Vojne policije Druge romanijske motorizovane brigade i Aleksa Gordić u svojstvu njegovog zamjenika, bivši vojni policajac Nikola Koprivica te Miladin Gašević kao zamjenik komandira Izviđačke čete, a Momir i Branislav Kezunović, Željko Gašević i Jadranko Šuka kao pripadnici te jedinice.

Za zločin u selu Novoseoci bio je optužen i Milan Tupajić, nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Sokolac, koji je preminuo. Radislav Krstić je u Haškom tribunalu osuđen na 35 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, u svojstvu komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske.

Na pitanja Odbrane Pajića, svjedok Šuka je potvrdio da je Krstić tada bio komandant Romanijske brigade, a da je Izviđačka četa, u kojoj je on bio komandir jednog od vodova, bila u nadležnosti načelnika Štaba.

On je braniocu Krešimiru Zubaku potvrdio da su vozilom “puh“ došli Krstić i Zoran Marković, pomoćnik za bezbjednost, ali da nije vidio da je Marković razdvajao žene i djecu. Na sugestiju Zubaka da svjedok smatra da su Krstić i Marković najodgovorniji za sve što se desilo u Novoseocima, Šuka je rekao da pretpostavlja. Kasnije se složio sa tužiocem da pomoćnik ne može izdavati naredbe mimo komandanta.

Svjedok je potvrdio da je Slaviša Cvijetić, za kojeg je rečeno da je ubio jednu ženu u Novoseocima, bio pripadnik njegovog voda. Odbrane je interesovalo da li je svjedok preduzeo mjere povodom toga, na šta je on rekao da nije.

“On je već imao prijavu zbog ubistva… Svi su znali da je on ubio tu ženu“, kazao je Šuka.

Braniocu Miodragu Stojanoviću je ponovio da mu je Miladin Gašević prenio naređenje da će ići u blokadu Novoseoca, a da će civilna i vojna policija razoružati stanovništvo. Kazao je da nisu imali zadatak u vezi sa ženama i djecom, kao ni muškarcima, te da nije vidio da je Gašević preduzimao takve aktivnosti.

Na dodatna pitanja tužioca Matešića, Šuka je ponovio da ih je na brdu iznad Novoseoca raporedio Gašević, koji je bio komandir jednog od vodova kao i zamjenik komandira Izviđačke čete. Potvrdio je da su Gašević i Pajić ostali kada je on napustio selo.

Tužilac je kazao da odustaje od drugog svjedoka čije je saslušanje bilo planirano, jer je prije ročišta vidio da je u teškom zdravstvenom stanju.

Suđenje se nastavlja 14. decembra.

Marija Taušan