Vijest

Nikola Lošić zbog izrečenih mjera trpio duševne bolove

15. Novembra 2023.16:40
Pravni punomoćnik Nikole Lošića je u završnoj riječi kazao da je Lošić, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu nakon što je pravosnažno oslobođen krivnje za zločin u selu Zaklopača, trpio duševne bolove zbog mjera koje su mu bile izrečene, dok je Državno pravobranilaštvo predložilo odbijanje tužbenog zahtjeva.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Iako je bilo predviđeno saslušanje vještaka medicinske struke – neuropsihijatra Omera Ćemalovića – on se nije pojavio na ročištu te je Lošićev pravni punomoćnik Nenad Rubež predložio da se nalaz i mišljenje čitaju, uz napomenu da nema primjedbi, kao i da ne bi imao pitanja za vještaka.

Pomoćnica pravobranioca BiH Tea Mrnjavac-Brkić također nije imala primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka, ali je prigovorila osnovanosti tužbenog zahtjeva, kao i njegovoj visini.

Lošićev punomoćnik je u završnoj riječi kazao kako je na osnovu dokaza nesporno dokazano da je tužitelj bio u pritvoru tri dana, te da je 210 dana proveo u kućnom pritvoru.

“Za to vrijeme njemu su bila uskraćena osnovna ljudska prava, pravo na slobodu kretanja i pravo komuniciranja s drugima izvan porodice”, rekao je Rubež te naveo kako je Lošić za to vrijeme trpio duševne bolove, što je dokazao i nalaz vještaka.

“Kada vam se bez osnova ograniči kretanje, takav čovjek se osjeća povrijeđeno i poniženo pred porodicom i sugrađanima”, zaključio je Rubež te predložio da se tužbeni zahtjev usvoji u cijelosti i da se tužena obaveže na naknadu troškova postupka.

Pomoćnica pravobranioca BiH Mrnjavac-Brkić u završnoj riječi je predložila da se tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan i navela kako potražuju troškove postupka u iznosu od 2.160 KM.

Sud BiH je prošle godine oslobodio Lošića – skupa s Radomirom Pantićem, Nenadom Vukotićem, Brankom Jolovićem i Milomirom Miloševićem – krivnje za ubistva najmanje 57 civila počinjena 16. maja 1992. godine u selu Zaklopača, u općini Milići.

Sutkinja Dragica Miletić je na kraju ročišta navela da će Sud donijeti presudu u zakonski predviđenom roku.

 

Selma Boračić Mršo