Vijest

Zatražena disciplinska odgovornost za sudiju Vrhovnog suda Federacije

6. Oktobra 2023.11:02
Ured disciplinskog tužioca zatražio je da se utvrdi disciplinska odgovornost sudije Vrhovnog suda Federacije Suada Kurtovića, zbog disciplinskog prekršaja “ponašanje u sudu ili izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”.
Vrhovni sud Federacije BiH. Foto: BIRN BiH

Prema preciziranoj disciplinskog tužbi, Kurtović se tereti da je kao sudija izvjestilac u predmetu Vrhovnog suda Federacije, 16. februara 2021. izradio i evidentirao u sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) rješenje od novembra 2020., u kojem je navedena napomena predsjednici građanskog odjeljenja u kojoj se navodi: “Nalazim da sadržaj rješenja koji je izradila predsjednica Vijeća i potpisala je takav da ne bi trebao da izađe iz ovog suda”.

Rješenje je, kako se navodi u tužbi, s napomenom evidentirano, te je spis po naredbi tuženog od 16. februara 2021. vraćen na dalje nadležno postupanje.

U završnoj riječi disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić je kazala da je iz dokaza vidljivo da je Kurtović izradio i evidentirao pismenu napomenu, koja je evidentirana u CMS, i time učinjena vidljiva strankama.

“Tuženi je morao voditi računa o ugledu sudijske funkcije i ugledu suda. Ured smatra da je uspio dokazati da njegove radnje štete ugledu suda. Tražim da se utvrdi odgovornost i izrekne odgovarajuća disciplinska sankcija”, kazala je tužiteljica Bojanić. 

Ona je u spis uložila deset materijalnih dokaza.

Sudija Kurtović je sugerisao Prvostepenoj disciplinskoj komisiji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da sagledaju da li dokazi Ureda mogu predstavljati dokazna sredstva. Nakon toga je Komisiji predložio da se izvrši uvid u sudski spis Općinskog suda u Sanskom Mostu, Kantonalnog suda u Bihaću i Vrhovnog suda Federacije.

“Molio bih tužioca da mi pokaže koje je to rješenje primila stranka”, dodao je Kurtović.

On je naveo da ne zna odakle težnja da se “izmišljanjem ocrni” sudija s toliko godina iskustva, za jednu “banalnu radnju” – i to ne sudije nego saradnika. Kako je rekao, nada se da će Komisija znati pravilno cijeniti i donijeti odluku.

“Odjednom mi se stavlja na teret da sam učinio dostupnim. Kome sam učinio dostupnim, gdje je ta zabrana unošenja u CMS? Kao sudija, odričem se prava na završno izlaganje, jer bih time dao određeni kvalitet i bonitet”, izjavio je Kurtović.

Prvostepena odluka će biti donesena u zakonskom roku.

Emina Dizdarević Tahmiščija