Vijest

Tešiću smanjena kazna za strijeljanje Srebreničana u Vlasenici

20. Juna 2023.13:16
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo je, za dvije godine, kaznu Momčilu Tešiću zbog učešća u strijeljanju 17 muškaraca s područja Srebrenice 13. na 14. juli 1995. u mjestu Mršići kod Vlasenice, te ga u konačnici osudilo na 18 godina zatvora.
Momčilo Tešić (u sredini). Foto: BIRN BiH

Apelaciono vijeće Suda BiH je, kao neosnovanu, odbilo žalbu Tužilaštva BiH, dok su žalbe optuženog Tešića i njegovog branioca djelimično uvažene, te je prvostepena presuda Suda BiH preinačena u odluci o krivičnopravnoj sankciji na način da je optuženi osuđen na kaznu zatvora od 18 godina, dok su u ostalom dijelu žalbe odbijene kao neosnovane i prvostepena presuda potvrđena, saopćeno je iz Suda.

“Optuženi Momčilo Tešić proglašen je krivim što je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 6. do 19. jula 1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva ‘zaštićene zone UN-a’ Srebrenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima“, navodi se u saopćenju Suda BiH.

Sud BiH je prvostepenom presudom osudio Momčila Tešića na 20 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju 17 muškaraca s područja Srebrenice počinjenom 13. na 14. juli 1995. u mjestu Mršići kod Vlasenice.

U toj presudi je navedeno da su pripadnici Vlaseničke brigade VRS-a strijeljali grupu od 17 muškaraca, od kojih je jedan uspio pobjeći, a prilikom obrazlaganja Vijeće je podsjetilo na iskaz svjedoka da je u Lukama izdvojen u grupi od 22 muškarca i da su nakon zlostavljanja u školi odvezeni na lokaciju na kojoj su vojnici, upalivši svjetla i otvorivši stranicu kamiona, prebacivali muškarce i ubijali ih, kao i da su ostali svjedoci potvrdili učešće optuženog.

Tešić je bio optužen kao pripadnik voda Vojne policije Vlaseničke brigade za pomaganje u genocidu, ali mu je Sud BiH prvostepenom presudom izrekao kaznu za zločin protiv čovječnosti. Vijeće je tada ocijenilo da nije dokazano da je Tešić imao genocidnu namjeru, ali je bio svjestan širokog i sistematskog napada na bošnjačko civilno stanovništvo zaštićene enklave Srebrenica.

Iznoseći žalbu na prvostepenu presudu, Tužilaštvo BiH je zatražilo dugotrajnu kaznu zatvora, dok je Odbrana zatražila oslobađanje ili osudu ispod zakonskog minimuma.

Tužilac Predrag Tomić je, obrazlažući žalbu, kazao da su radnje za koje se Tešić tereti izvedene na krajnje brutalan i hladnokrvan način i da optuženi nije iskazao neslaganje ili oklijevanje prilikom strijeljanja muškaraca.

Rade Golić, branilac Tešića, prilikom iznošenja žalbe na prvostepenu presudu kazao je da nije van razumne sumnje dokazano da je Tešić izvodio zatvorenike, niti da je bio prisutan.

S Tešićem se sudilo i bivšem komandantu Vlaseničke brigade Miletu Kosoriću, ali je postupak protiv njega u maju 2022. razdvojen zbog bolesti. U ovom predmetu su krajem 2017. bili optuženi i Borislav Stojišić i Rajko Drakulić, koji nisu dostupni pravosudnim organima BiH.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Jasmin Begić