Suđenje

Blekić i ostali: Naplata problematičnih potraživanja

29. Marta 2023.17:02
Na suđenju za nezakonito sticanje oko 30 miliona konvertibilnih maraka u predmetu “Profit”, svjedoci Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu govorili su o kupovini zemljišta u Sarajevu za planiranu izgradnju poslovnog centra NLB banke.
Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Svjedoci su, posredstvom video veze, iz Ljubljane govorili o saznanjima koja su kao zaposleni u NLB-u imali o projektu na Marindvoru i učešću firme “Profin-invest“.

Vesna Pogačar je kazala da je po dolasku na čelo Sektora za problematične investicije i potraživanja saznala za projekat “Marindvor“.

“On je tada bio u fazi naplate“, rekla je Pogačar, dodajući da je projekat završio u njenom sektoru zato što je došlo do dospijeća potraživanja, a “Profin-invest“ je bio glavni dužnik.

Svjedokinja je rekla da su jemci bili dva pravna i dva fizička lica, kao i da je postojala hipoteka na zemljište, ali da se ništa nije moglo naplatiti po tom osnovu. Ona je navela da je NLB na kraju prodao ta potraživanja.

Na pitanja Odbrane Armina Mulahusića, Pogačar je potvrdila da joj je poznato da je “Profin-invest“ vodio parnični postupak u Sarajevu protiv NLB grupe, ali da ne zna da je prvostepena presuda donesena u njegovu korist.

Braniteljici Senki Nožici je rekla da se ne sjeća da je “Profin-invest“ smatrao da je banka neopravdano zaustavila finansiranje projekta na Marindvoru. Potvrdila je da je NLB nakon prodaje potraživanja povukao tužbu protiv “Profin-investa“.

“Puno projekata nije se realizovalo… finansijska kriza je najviše uticala na to“, kazala je Pogačar odgovarajući na pitanje o prestanku finansiranja projekta na Marindvoru.

Na pitanja braniteljice, da li su predstavnici NLB-a i slovenački ambasador imali susrete u Sarajevu u pravosudnim institucijama, svjedokinja je rekla da to prvi put čuje.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela optuženi su Zijad Blekić, Edin Dizdar, Ramiz Bibić, Muharem Bajrić, Armin i Elma Mulahusić, Daver Halilbegović, Hasan Ćelam, Naser Daca, Jasmin i Smiljka Jusufranić, Mirsad Imamović, Edin Muftić, Edina Halilbegović i Azra Blekić-Aydogan.

Svjedok Savo Turk je kazao da je od 2008. bio član uprave “NLB Leasinga“ i da su imali namjeru da kupe zemljište kako bi izgradili poslovnu zgradu za Banku.

“Finansirano je putem ‘NLB Leasinga Sarajevo’, samo za kupnju zemljišta“, kazao je Turk, dodajući da je to bilo odobreno od “NLB Leasinga Ljubljana“ i uprave Banke.

Rekao je da je “Profin-invest“ bio nosilac projekta i, koliko se sjeća, ova firma nije imala nekih prethodnih iskustava. Naveo je da je dva puta bio u Sarajevu i da se sastajao sa Arminom Mulahusićem i Daverom Halilbegovićem. Svjedok je naveo da misli da je kupljeno zemljište bilo od firme “Vranica“.

Braniteljica Nožica predočila mu je ugovor, čiji je on jedan od potpisinika, a u kojem se navodi da je planirani profit 21 milion. Turk je rekao da se nakon 15 godina ne sjeća toga.

Na pitanja Halilbegovićevog branioca Sanjina Pešte, svjedok je potvrdio da “Profin-invest“ nije mogao uticati na odluku NLB grupe i “NLB Leasinga Ljubljana“. Složio se da NLB nije vezan za uslove pod kojima će odobriti finansiranje.

Svjedok Matej Narat, član uprave NLB-a, takođe je govorio o planiranoj izgradnji NLB centra u Sarajevu, navodeći da je ideja bila da se slični projekti realizuju i u drugim gradovima.

On je rekao da je moguće da je tražio garanciju za projekat, a tužiteljica Lejla Kurtanović ga je podsjetila da je u istrazi izjavio da je zahtijevao dodatno osiguranje. Narat je rekao da to nije ništa neobično.

Suđenje se nastavlja 5. aprila.

Marija Taušan