Suđenje

Bjelošević: Svjedokinja još trpi intenzivnu duševnu bol zbog silovanja

27. Marta 2023.14:15
Na suđenju Andriji Bjeloševiću, optuženom za silovanje počinjeno 1992. i 1993. na području Dervente, vještaci Državnog tužilaštva su kazali kako je duševno stanje oštećene AB-1 poremećeno, da ima depresivni poremećaj hroničnog karaktera, trajne promjene ličnosti nakon katastrofičnih događaja, kao i da još uvijek trpi intenzivnu duševnu bol.

Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Vještak Džanan Berberović je rekao da mu je naredbom Tužilaštva BiH naloženo da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju te da se izvrši psihološko vještačenje oštećene AB-1 na okolnosti njenog duševnog stanja. Dodao je da je psihološko i psihijatrijsko vještačenje obavljeno timski.

Berberović je ispričao kako je duševno stanje oštećene poremećeno, te da je stanje posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) kompleksno ili složeno. Dodao je da oštećena ima depresivni poremećaj hroničnog karaktera te da ga je nemoguće izliječiti.

Kazao je da tokom timskog vještačenja nisu primijetili da je oštećena sklona izmišljanju događaja ili patološkom laganju, ali jesu da ima otpor prema muškom rodu. Dodao je da je njena seksualnost u potpunosti uništena, kao i njen pojam o sebi, te da su svi poremećaji nastali kao posljedica tadašnjih događaja.

Na tvrdnju branioca Slobodana Cvijetića – da vremenska distanca stvara stepen sumnje u autentičnost iskaza oštećene – Berberović je rekao da su traume inače takve, da ponekad prorade nakon 15 do 20 godina.

Naveo je da misli da je oštećena imala susret sa optuženim, ali da ne vjeruje da je to bio okidač da prijavi silovanje i da nema ni saznanja da je prijavila. Berberović je kazao da takva vrsta silovanja proizvodi posttraumatski stres te dodao da je on specifičan jer može biti pritajen.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Berberović je rekao da se radi o osobi koja je psihički oštećena, da su traumatska iskustva vezana i za premlaćivanja te da je oštećena seksualno disfunkcionalna osoba.

Bjelošević je optužen da je, u svojstvu načelnika Centra službi bezbjednosti Doboj, najmanje četiri puta silovao žensku osobu bošnjačke nacionalnosti u ugostiteljskom objektu “Žaba” u Derventi.

Vještakinja Devla Baraković je navela da oštećena AB-1 tokom kritičnog perioda trpi akutnu reakciju na stres, da ima depresivne epizode umjerenog i jakog intenziteta, disocijativnu amneziju i PTSP. Pojasnila je da oštećena danas ima trajne promjene ličnosti nakon katastrofičnih događaja te da još uvijek trpi intenzivnu duševnu bol.

U unakrsnom ispitivanju je pojasnila da PTSP nastupa u situacijama kada je osoba izložena teškom traumatskom iskustvu koje nije uobičajeno.

Na tvrdnju branioca Cvijetića – da se PTSP dijagnosticira od momenta događaja pa do šest mjeseci, te da se ličnost mijenja nakon dvije godine – Baraković je kazala da to jeste bila prva definicija PTSP-a, koja se promijenila s vremenom, nakon provedenih istraživanja.

Kako je rekla, tokom cijelog pregleda Baraković nije imala primisao da je oštećena sklona manipulaciji.

Odbrana je uložila prigovore na nalaz i mišljenje timskog vještačenja.

Mirko Šaran, koji je na prošlom ročištu započeo sa svjedočenjem, kazao je da je upoznao AB-1 prije desetak godina, kada mu je došla radi pregleda. Objasnio je da je bila slabo komunikativna te da joj je sugerisao da se obrati psihologu.

Na upit predsjedavajućeg Sudskog vijeća Darka Samardžića, Šaran je rekao da je imao dojam da AB-1 ima neki problem te da je nešto muči.

Nastavak suđenja je 10. aprila.

Aida Trepanić