Suđenje

Bjelošević: Tužilaštvo traži kaznu za silovanje u Derventi

1. Jula 2024.11:26
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da Andrija Bjelošević bude osuđen za višestruko silovanje počinjeno u Derventi 1992. i 1993. godine.
Andrija Bjelošević. Foto: Sud BiH

Tužilac Edin Muratbegović ocijenio je da je dokazano da je Bjelošević, u to vrijeme načelnik Centra javne bezbjednosti u Doboju, u više navrata silovao svjedokinju AB-1 u ugostiteljskom objektu “Žaba”, gdje je bila upućena na radnu obavezu.

“Svjedokinja AB-1 bez dvojbe prepoznaje Bjeloševića kao počinioca… Ovaj svjedok nema nikakvog razloga da lažno tereti optuženog, jer ga do samog događaja nije ni poznavala”, kazao je Muratbegović.

Podsjetio je kako je ona posvjedočila da je u “Žabi” sa drugim ženama radila kao konobarica i da je prvo silovao Nenad Vasić zvani Cicvara, a potom Bjelošević. Rekao je da je optuženi silovao AB-1 četiri do pet puta, prilikom čega joj je upućivao uvrede.

Tužilac je naveo da je vještak konstatovao da su kod svjedokinje nastupile trajne posljedice po zdravlje.

Muratbegović je kazao da je svjedokinja AB-5 potvrdila da je Bjelošević dolazio u “Žabu” i da joj je AB-1 govorila da je silovao, te da je jedne prilike vidjela krvavu i raščupanu.

“AB-5 je rekla da je on (Bjelošević) nije silovao, jer je za njega bila stara, da je volio djevojčice”, kazao je tužilac.

Naveo je da je AB-5 silovao Vasić, koji je zbog toga osuđen pred Okružnim sudom u Doboju. Tužilac je podsjetio da je AB-1 posvjedočila da je Bjelošević, nakon što je nju posljednji put silovao u proljeće 1993, prešao na drugu ženu, koja je takođe radila u “Žabi”.

Muratbegović je ukazao na iskaze drugih svjedoka koji su od AB-1 čuli da je silovao optuženi. Među njima je i Milivoje Nović, čiji je iskaz, prema riječima tužioca, uvjerljiv iako je Odbrana cijelo vrijeme potencirala njegov sukob sa optuženim.

Muratbegović je rekao da niko od svjedoka Odbrane nije u to vrijeme bio u “Žabi”, da su njihovi iskazi irelevantni te da su htjeli pomoći optuženom.

Prema tužiocu, prilikom odmjeravanja kazne od otežavajućih okolnosti treba uzeti u obzir da se optuženi nalazio na poziciji načelnika, te upornost i bezobzirnost.

Termin za iznošenje završne riječi Odbrane biće naknadno određen.

Marija Taušan