Suđenje

Nanić i ostali: Kudelić tvrdi da nije imao nikakve veze sa zatvorenicima

17. Oktobra 2022.16:54
Esad Kudelić, optužen za zločine počinjene na području Bužima, izjavio je da nije imao nikakve veze sa zatvorenicima, da je za njih bio zadužen vojni ćata, te da on nije slao pismene naredbe s potpisom.

Nanić i ostali: Foto: Sud BiH

Drugooptuženi Kudelić je ispričao da je 3. decembra 1994. postavljen za komandira voda Vojne policije, ali da ne zna na čiji prijedlog. Kazao je kako je u 505. brigadi bio do 18. marta 1995., kada je ranjen, nakon čega je do kraja rata ostao na bolovanju.

Svjedočeći u svoju korist, Kudelić je izjavio kako misli da su bile dvije pritvorske jedinice, da su pritvorenici dovođeni s linije, te da je vojna policija imala 30 vojnika.

“Nisam se zamarao pritvorenicima, nikakve veze nisam imao, nit sam ih popisivao“, izjavio je Kudelić, objasnivši da je Vojna policija obezbjeđivala komandu brigade, komandanta i druge starješine, te vršila privođenje nesavjesnih boraca koji se ne odazovu na liniju.

Na upit njegovog branioca Huseina Mušića – šta radi Vojna policija nakon što privede pripadnika, Kudelić je izjavio da ćata javlja komandi, koja odlučuje šta će biti s njim. Dodao je da je ćata bio zadužen za pritvorenike, koji je bio pod komandom 505. brigade.

“Meni se niko nije požalio na njegov rad, on je podnosio direktno izvještaje“, izjavio je Kudelić, dodavši da je on po noći najviše bio kod kuće te da bi, ukoliko bi mu se neko požalio, prijavio.

Potvrdio je da je bio kažnjavan vojničkim pritvorom 1994. “zbog nekog šverca“ i da ga je komanda optužila. Naveo je da je njemu prvi pretpostavljeni bio pomoćnik komandanta za bezbjednosne poslove.

Na pitanje da li je on ikome podnosio izvještaj o radu, Kudelić je izjavio da “sve što se podnosilo, podnosilo se usmeno“. Potvrdio je da se Alešević vodio kao vojni ćata.

Sud BiH osudio je Mehmeda Aleševića na pet godina zatvora zbog zločina počinjenih 1994. i 1995. nad zatočenim civilima u Bužimu. Alešević je prvobitno bio optužen u oktobru 2015. sa Nanićem i ostalim, ali je prije početka suđenja, godinu kasnije, predmet razdvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Odgovarajući na pitanja Tužilaštva, Kudelić je izjavio da za optuženog Bapića uopće ne zna da li je bio u vodu. Potvrdio je da je vod bio formiran od tri odjeljenja i kazao da je u svakom odjeljenju bilo po devet ljudi.

Tužiteljicu Vedranu Mijović je zanimalo da li je optuženi bio ovlašten da izdaje naredbu pripadnicima Vojne policije, na šta je Kudelić izjavio: “Jesam, na liniju moramo ići i idemo“ i rekao da su oni izvršavali naredbu nakon što je on “prenese s vrha“. Izjavio je kako je znao da zatvorenike obezbjeđuje Vojna policija, te da nije vidio da je neko od njih povrijeđen.

” Alešević je vodio brigu o njima, nisam ulazio u to“, rekao je Kudelić, dodavši kako ne zna da je bio zarobljen pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), dok je on bio komandir.

Na upit Odbrana ostalih optuženih, Kudelić je izjavio kako misli da nije bilo pisaće mašine u komandi. Rekao je da mu je poznata vojna akcija sa 6. na 7. mart 1995. i potvrdio da je u toj akciji bio angažovan cijeli vod Vojne policije. Potvrdio je i da je optuženi Bajraktarević bio jedan od nekoliko ljudi koji su najčešće bili uz Izeta Nanića.

Kudelić je negirao da je Vojna policija mogla na svoju ruku nešto poduzeti i kazao da nije naredbe davao na papiru s potpisom. Rekao je da je Bapić vrlo kratko bio pripadnik Vojne policije.

Za nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i civilima u bivšem hotelu “Radoč” u Bužimu, u periodu od novembra 1994. do augusta 1995. godine, optužnica s Nanićem tereti Esada Kudelića, Vahida Bajraktarevića, Senada Salkića, Hasana Mustafića, Nedžada Bapića te Samira i Huseina Isakovića.

Prema optužnici, Nanić je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 505. bužimske brigade Petog korpusa Armije BiH, Kudelić komandir voda Vojne policije, a Bajraktarević, Salkić, Mustafić, Bapić te Samir i Husein Isaković pripadnici Vojne policije.

Zaštićeni svjedok S-7, na poziv Odbrane trećeoptuženog Bajraktarevića je izjavio da je zarobljen 16. novembra 1994., nakon čega je odveden u Bužim, “gdje je bio pritvor ispod hotela“. Rekao je da je tu zatekao 25-26 ljudi kod kojih nije vidio povrede.

” Niko me nije tukao, bili su ispravni prema meni, prema svima“, izjavio je S-7, dodavši da niko nije izvođen u toku noći, te da nikada nije čuo jauke.

Za optuženog Bajraktarevića je izjavio da se “ponašao kao čovjek, nije galamio, nije tukao“.

Na upit Tužilaštva, izjavio je da je mogao ići kući, ali da nije, te da je u dvorištu bio wc, koji je udaljen 50 metara od objekta do kojeg je mogao ići.

Nastavak suđenja bit će naknadno zakazan.

Aida Trepanić