Suđenje

Matuzović i ostali: Nema dokumenata da je Matuzović izviješten o zločinima

28. Septembra 2022.13:10
Na suđenju za zločine počinjene na području Orašja, vještak vojne struke izjavio je da nije imao dokument da je optuženi Đuro Matuzović bio izviješten o mučenju, silovanju, nestancima ili nečovječnom postupanju.
Vlado Adamović. Izvor: BIRN BiH

Vještaka Tužilaštva Hamzu Višću u nastavku iznošenja nalaza i mišljenja unakrsno su ispitivale Odbrane.

Na pitanja branioca Vlade Adamovića, vještak je rekao da nije našao naredbu da je Matuzović komandovao akcijom u Bukovoj Gredi 9. maja 1992. godine. Branilac ga je ispitivao o uticaju šireg konteksta dešavanja na njegove zaključke.

“Kad je u pitanju odgovornost komandanta u zoni, ništa ne bih promijenio ni da je počeo treći svjetski rat”, kazao je Višća.

On je rekao da nije uzeo u obzir drugačija pravila i doktrinu Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Hrvatske vojske (HV).

Za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim radnjama počinjenim u Orašju – optuženi su Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršolić, Marko Dominković, Joso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković, Stjepo Đurić i Mirko Jurić. Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura HVO-a, te vojne i civilne policije u Orašju.

Braniteljica Senka Nožica predočila je tri naredbe iz oktobra 1992. kojima se odobrava slanje ljudi iz izolacije na radove, od kojih je, kako se složio vještak, prve dvije potpisao optuženi Ivo Oršolić, a treću nije.

Prema predočenoj dokumentaciji, u izvještajima za prve dvije naredbe se navodi da je sa radova vraćen isti broj lica koji je i odveden, a u trećem, od 29. oktobra, navodi se da su poginula tri lica.

Višća je kazao da se ujutru sastavljaju izvještaji za dešavanja prethodnog dana i noći.

Na pitanja braniteljice Sabine Mehić, vještak je potvrdio da bi njegovi zaključci u vezi sa periodom u kojem je Tado Oršolić bio na čelu policije bili drugačiji da je imao dva dokumenta koje je Odbrana pokazala.

Vještak je u nalazu naveo da je Oršolić bio načelnik u periodu od aprila 1992. do jula 1993. a braniteljica je prezentovala isplatne liste za decembar 1992. i januar 1993. u kojima pored imena optuženog stoji “šef krim-službe”.

On je potvrdio da nema materijalnih dokaza ili izjava svjedoka da je Oršolić izvještavan o dešavanjima u školi, kao ni o slanju zatočenika na radove.

Odbrana Marka Dominkovića ispitivala je vještaka o dešavanjima u okruženju, kao što je zauzimanje Bosanskog Šamca i granatiranje Orašja. Višća je rekao da se službe moraju pridržavati propisa prilikom svog djelovanja.

Branilac Krešimir Zubak je pitao vještaka da li mu je poznato da su mještani Bukove Grede pozivani da predaju oružje i da se mobilišu, te da li je njihovo neodazivanje razlog za izolaciju.

“To jeste stanje da treba preduzeti određenu radnju, pretres, izolaciju, ali ne podrazumijeva kad se ne pronađe ništa, da se ljudi vode u zatvor”, objasnio je Višća.

Suđenje se nastavlja 19. oktobra.

Marija Taušan