Suđenje

Matuzović i ostali: Dokazi o lancu komandovanja u Orašju

27. Marta 2024.16:21
Odbrana Đure Matuzovića uložila je materijalne dokaze kojima nastoji pokazati da je postojao odvojen lanac komandovanja Vojnom policijom u strukturama pod kontrolom hrvatskih snaga i da je optuženi na području Orašja imao pretpostavljene.
Đuro Matuzović. Foto: BIRN BiH

Odbrana nastoji vojnim dokumentima iz 1992. dokazati da je Matuzović kao komandant 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO) bio u lancu komandovanja i subordinacije.

“Đuro Matuzović je imao iznad sebe pretpostavljene”, kazao je branilac Vlado Adamović.

Prema njegovim riječima, jedan od krucijalnih dokaza je akt iz 31. avgusta 1993. u kojem se navodi da se po zapovijesti komandanta slavonskog bojišta predaje komanda s Hrvatske vojske na HVO.

Dokumenti Uprave Vojne policije, kako je rekao Adamović, dokazuju da je lanac komandovanja Vojnom policijom bio potpuno odvojen od brigada, te da je ona bila u okviru sigurnosnog sektora.

Odbrana je uložila dokumente iz kojih je, kako je rečeno, vidljivo šta je radio Matuzović i da se nije bavio sigurnosnim pitanjima, kao i da nije izdavao naredbe Vojnoj policiji. Adamović je ukazao na dokument od 30. maja 1992. o formiranju 106. brigade, u čiji sastav ulaze bojne i izviđački vod.

“Nema Vojne policije u formiranju brigade. Zašto? Zato što ima samostalna jedinica koja je egzistirala prije formiranja brigade”, kazao je branilac.

Rekao je da naredba Matuzovića o preuzimanju srpskih zarobljenika nije sprovedena i da je njih preuzela Vojna policija.

Adamović se osvrnuo i na dokument sigurnosne službe iz februara 1993. navodeći da on ukazuje na haotično stanje u ratu, uključujući “šverc i trgovanje zarobljenicima i leševima”. Branilac je kazao da je pomoćnik Matuzovića bio brat komandira Vojne policije Pere Vincetića i da ga je štitio.

Branilac je naveo da su određena lica bila pritvarana zbog kršenja propisa, a da je postojala izolacija određenih lica, za koju Matuzović nije bio nadležan. Kada je optuženi jednom sa Crvenim krstom posjetio prostor za izolaciju, kako je naveo Adamović, to je učinio po naredbi pretpostavljenih sa isturenog komandnog mjesta.

Odbrana je takođe uložila dokaze kojima nastoji pokazati da zatvorena lica na području Orašja nisu bili civili, kao što se tvrdi u optužnici, već da su bili zarobljenici, i da su protiv njih vođeni postupci zbog oružane pobune. Uložene su krivične prijave protiv viša lica.

“Masa ljudi pominjanih u ovoj sudnici zatočeni su kao ratni zarobljenici”, rekao je Adamović, dodavši da je postupke protiv njih vodila Vojna policija, a ne komanda.

Tužilac Milanko Kajganić prigovorio je na autentičnost dijela uloženih dokaza jer su u kopiji ili bez potpisa. Za nekoliko dokaza naveo je da ih Odbrana pogrešno interpretira.

Matuzović je optužen s Ivom i Tadom Oršolićem, Markom Dominkovićem, Josom Nedićem, Markom Blažanovićem, Matom i Antom Živkovićem, Stjepom Đurićem i Mirkom Jurićem za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim nečovječnim radnjama počinjenim u Orašju.

Suđenje se nastavlja 24. aprila.

Marija Taušan