Suđenje

Goran Milošević i ostali: Tužilaštvo uložilo više materijalnih dokaza

8. Juna 2022.11:18
Na suđenju Goranu Miloševiću i ostalima, koji se terete za više krivičnih djela, među kojima je davanje dara i drugih oblika koristi, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je uložilo 20 materijalnih dokaza.


Gacko.Foto: Wikicommons

Tužiteljica Violeta Mandić prezentirala je među dokazima naredbu o pretresu osoba, predmeta i oduzetih stvari, naredbu Suda Bosne i Hercegovine o deponovanju predmeta, zapisnik Tužilaštva BiH o otvaranju privremeno oduzetih predmeta, akt DKPT Europola, službenu zabilješku sudije za prethodni postupak.

Među dokazima je priložila i potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta Darka Đurice, zapisnike o pretresu Svetozara Kašikovića, Gorana Miloševića, Gorana Svorcana, Aleksandra Milinića i potvrde o privremenom oduzimanju stvari, zapisnike o pretresu osoba Granične policije Bosne i Hercegovine, fotodokumentaciju o prelasku graničnog prelaza, zapisnik o procjeni vrijednosti robe.

Odbrane optuženih su istakle kako će se u završnom izlaganju očitovati o predloženim dokazima.

Sud Bosne i Hercegovine je u novembru prošle godine potvrdio optužnicu protiv Gorana Miloševića, Svetozara Kašikovića, Vladislava Pravice, Milorada Rogača, Darka Đurice, Zorana Rogača, Gorana Svorcana i Aleksandra Milinića, koji se terete da su od decembra 2020. do sredine aprila 2021. godine postali pripadnici grupe ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela “krijumčarenje, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, te davanje dara i drugih oblika koristi”, odnosno uz elemente koruptivnih krivičnih djela, i izbjegavajući mjere carinske kontrole, bavili se prenošenjem preko državne granice akciznih proizvoda čiji je uvoz zabranjen, odnosno zahtijeva posebno odobrenje, sve u cilju stavljanja u promet akciznih proizvoda koji nisu obilježeni markicama BiH.

Suđenje će biti nastavljeno 22. juna.

Jasmin Begić