Vijest

Tužilaštvo traži osuđujuću, a Odbrana oslobađajuću presudu za sutkinju Miru Vučetić

Na Okružnom sudu u Banjoj Luci, čitanjem završnih riječi okončano je suđenje bivšoj sutkinji Osnovnog suda u ovom gradu Miri Vučetić. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu, dok Odbrana tvrdi da Republičko tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice i traži oslobađanje od optužbi.
Okružni sud u Banjoj Luci. Foto: BIRN BiH

Mira Vučetić, koja se optužnicom tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, danas je kao svjedok Odbrane rekla da je svoj posao kao sudija Osnovnog suda u Banjaluci od 2004. do 2016. godine obavljala časno, savjesno i moralno. Optužnica je tereti, po tri tačke, da je u tri predmeta protivzakonito sebi pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2.400 konvertibilnih maraka (KM). Republičko javno tužilaštvo optužnicom tvrdi da je Vučetić uzimala novac od stranaka kao predujam za vještačenje, ali da je taj novac zadržavala za sebe.

“Gubi se trag novca koji je predat optuženoj. Evidentno je da novac nije deponovan na račun Suda. Čak i da je taj novac isplaćen vještacima, to nije urađeno na zakonit način”, kazao je u završnoj riječi tužilac Goran Glamočanin.

Glamočanin je rekao da nema dokaza da je novac uplaćivan vještacima, kao i da u pojedinim slučajevima nema dokaza o izvršenom vještačenju.

Mira Vučetić je kao svjedok kazala da je, u periodu u kojem je radila kao sudija i predsjednik vanparničnog odjeljenja, u Osnovnom sudu u Banjaluci vladao haos, da su sudije i predsjednici odjeljenja imali konstantan pritisak da ispunjavaju normu i završavaju predmete zbog ogromnog broja nezavršenih predmeta u Sudu. Ona je rekla i da su u nekim slučajevima stranke, zbog različitih razloga, molile da novac za vještačenja uplate u gotovini, a ne na račun.

“Dešavalo se da stranke ne uplate novac na račun. Tražili su da se plati ili na terenu ili u kancelariji. I to se sve uredno evidentiralo, da bi se izašlo strankama u susret i da bi se predmeti završavali. To je bilo u rijetkim slučajevima kada stranke nisu mogle uplatiti novac u banci, a da se uviđaji ne bi odgađali”, rekla je Mira Vučetić.

Dodala je da nikada nije za sebe pribavila nikakvu imovinsku korist, da su strankama izdavane potvrde o uplati, a da ni ona ne može objasniti zašto dokaza o angažovanju vještaka i uplatama prema njima nema u spisima. Svjedočila je i o tome kako je na nju vršen pritisak u Sudu nakon što je prijavila da je drugi sudija, protivno njenoj odluci, iskoristio njen odlazak na godišnji odmor, ušao joj u predmet i spis, i dozvolio puštanje pacijenta iz psihijatrijske ustanove. Svjedočila je da je, nedugo nakon toga, smijenjena s mjesta predsjednika odjeljenja, ali i da su joj prestali pristizati novi predmeti.

Tužilac Goran Glamočanin zatražio je osuđujuću presudu, a od Suda je zatražio da cijeni i to što je Vučetić “sudijsku funkciju podredila ličnoj koristi, kao i da je narušila ugled Suda”.

Advokat optužene Vesna Rujević kazala je u završnoj riječi da Tužilaštvo ničim nije dokazalo navode iz optužnice, da nije dokazalo neangažovanje vještaka, kao i da je Odbrana saslušanjem svjedoka dokazala da su vještaci plaćani. Odbrana traži oslobađajuću presudu.

Sudija Blagoja Dragosavljević je objavu presude zakazao za 23. maj.

 

Vladimir Kovačević