Suđenje

Đuručić i ostali: Majka i sestra ubijene, a on odveden u “Uzamnicu”

17. Maja 2022.12:05
Na suđenju za zločine počinjene na području Višegrada, pročitani su iskazi preminulog svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je govorio o zatočeništvu i patnjama iz logora “Uzamnica”.

Milomir Đuričić i Vukadin Spasojević. Foto: Sud BiH

Zaštićeni svjedok SV-5 bio je pozvan na današnje ročište, ali je utvrđeno da je preminuo, pa je tužiteljica Enisa Adrović pročitala iskaze koje je dao 2009. i 2019. godine.

SV-5 je naveo kako je svjedočio odvođenjima i ubistvima u Višegradu 1992. godine, ispričavši kako su izvjesna lica i njega odvela od kuće te kako im je uspio pobjeći. Kada je ponovo naišao u selo, kako je rekao, vidio je da su mu majka i sestra ubijene.

“Kuća spaljena, majka i sestra leže, zaklane nožem…”, kazao je svjedok, dodavši da je saznao da je u dvorištu jedne kuće ubijeno 11 civila.

SV-5 je rekao da je lutao šumom i da nije imao ni hrane ni vode pa se odlučio predati nekom seljaku, koji ga je odveo do vojske u Srbiji, odakle je poslije izvjesnog vremena vraćen u Višegrad i odveden u “Uzamnicu”.

On je ispričao da je odmah na prvom ispitivanju bio premlaćen, a da su se torture nastavile. Kazao je da je sa drugim zatočenicima odvođen na rad, da su svakodnevno izvođeni i udarani, da je tjeran da se šamara sa zatočenikom Ademom Berberovićem, a da je jedan od zatočenika podlegao. Svjedok je naveo da su u logoru bile zatočene i žene.

SV-5 je rekao da je njega najviše tukao stražar Rade Milosavljević, a prisjetio se i udaraca Svetozara Lukića, koji ga je tukao korijenom od drveta. On je naveo da je razmijenjen u februaru ili martu 1993. godine.

Njegovi iskazi su pročitan na suđenju Milomiru Đuričiću i Vukadinu Spasojeviću, koji su optuženi za zločine nad bošnjačkim stanovništvom počinjene 1992. i 1993. u logoru “Uzamnica” u Višagradu.

Đuričić je optužen u svojstvu upravnika logora, a Spasojević, zvani “Mićo” i “Era”, u svojstvu razvodnika straže. Na teret im je stavljen progon bošnjačkih civila zatvaranjem, nanošenjem teških tjelesnih i psihičkih povreda, seksualnim zlostavljanjem i drugim nečovječnim djelima.

Svjedok SV-5 je naveo u iskazu da mu nije poznat Mićo Spasojević. Branilac Petko Pavlović je rekao da bi za svjedoka imao više pitanja da je živ, ali da će o napadima na srpska sela i ostala pitanja postaviti drugim svjedocima.

Suđenje se nastavlja 31. maja.

 

Marija Taušan