Suđenje

Milunić i ostali: Stojnić zbog bolesti nije sposoban za suđenje

13. Maja 2022.15:13
Radomir Stojnić, jedan od trinaestorice optuženih za zločine počinjene u prijedorskom selu Zecovi, prema nalazu vještaka, nije sposoban za suđenje zbog bolesti, a postupak u ovom predmetu će nakon dužeg zastoja biti nastavljen narednog mjeseca.

Optuženi s jednog od ranijih dolazaka u Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Vještak medicinske struke Radojka Golijan zaključila je da Stojnić nije sposoban za sudski postupak, navodeći da je nemoguće predvidjeti da li će i kada biti u stanju da se pojavi u sudnici. Golijan je iznijela nalaz i mišljenje na osnovu obimne medicinske dokumentacije, napomenuvši da je optuženi 1943. godište.

Na pitanje predsjedavajućeg Vijeća Šabana Maksumića o razdvajanju postupka protiv Stojnića, tužilac Izet Odobašić i Odbrane su se saglasili.

Statusnoj konferenciji nije prisustvovao Stojnić, kao ni njegov branilac Marinko Brkić, koji je uredno obaviješten o ročištu. Sudija Maksumić je kazao da će braniocu biti ostavljena mogućnost da se pismeno izjasni o razdvajanju predmeta, nakon čega će Vijeće donijeti odluku.

Maksumić je za 10. jun zakazao nastavak suđenja saslušanjem svjedoka Odbrane. Suđenje u ovom predmetu je počelo u julu 2015, a od januara 2020. održana su tri glavna pretresa. Suđenja su odgađana zbog pandemije, kao i bolesti Stojnića.

Za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjenim u julu 1992. u Zecovima, sa Stojnićem su optuženi Dušan Milunić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Ilija Zorić, Željko Grbić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), rezervne milicije i drugih formacija.

Marija Taušan