Suđenje

Dragičević Luka: Završen dokazni postupak

29. Aprila 2022.13:04
Na suđenju za ubistva putnika iz voza 27. februara 1993. na području Višegrada, svjedočenjem tri svjedoka koja su ranije bila saslušana pred Sudom Bosne i Hercegovine, završen je dokazni postupak u ovom predmetu te se prelazi na završne riječi.


Štrpci. Foto: TV Justice

Na prijedlog Odbrane prvooptuženog Luke Dragičevića, na današnje ročište pozvana su tri svjedoka koja su ranije davala iskaze pred Sudom BiH.

Svjedok Srpko Baranac, koji je svjedočio 1. juna 2018. godine, kazao je da u cijelosti ostaje kod ranijeg iskaza te objasnio kako je krajem 1992. do februara 1993. bio pripadnik Interventne jedinice Višegradske brigade.

Na upit branioca Miodraga Stojanovića da li je jedinica koristila kodne nazive, svjedok je rekao da se sjeća kodova iz tog perioda, kao što su “Valjevo”, “Strelac”, “Skakavac”, “Garavi”.

Stojanović je upitao da li je postojala paravojna, parapolicijska jedinica koja je egzistirala u neposrednom okruženju a da se zvala “Garavi sokak”, na što je svjedok odgovorio da nije. Baranac je objasnio da su paravojne jedinice bile ranije i da su pravile probleme.

“To su bile paravojne jedinice, koje nikome nisu odgovarale”, kazao je Baranac.

Na određene dijelove iskaza Baranca, Sud BiH je odredio zaštitne kodove i rekao da se ovi dijelovi ne mogu objavljivati u javnosti.

Advokat Miloš Perić upitao je svjedoka da li se sjeća kodnog naziva “Osvetnik”, na šta je svjedok odgovorio da se sjeća i da se taj kod upotrebljavao u jednom periodu.

Luka Dragičević, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić i Miodrag Mitrašinović optuženi su za ubistva 20 putnika u Višegradu otetih 27. februara 1993. godine iz voza u Štrpcima.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandant Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Drugi svjedok Srđan Glibić kazao je da je kraj 1992. godine dočekao u Interventnoj četi Druge višegradske brigade i tu ostao do polovine februara 1993. godine, kada je prešao u vod policije.

Glibić je rekao da mu je poznat naziv “Skakavci”, te objasnio da su bili dobrovoljci.

“Oni su kasnije došli, kraj januara, i počeli su da se skupljaju, i onda sam ja prešao u vod policije”, kazao je Glibić.

On je objasnio kako je bilo još kodova, među kojima su “Garavi”, “Skakavci”, “Valjevo” i “Olovo”, te dodao da mu nije poznato da je neko od pripadnika paravojnih formacija ušao u sastav Interventne čete.

I na određenim dijelovima svjedočenja ovog svjedoka su zaštitni kodovi i ti dijelovi se ne mogu objavljivati u javnosti.

Javnost je bila isključena i za vrijeme svjedočenja svjedoka pod mjerama zaštite LD-1.

Kako je kazala sutkinja Vesna Jesenković, dokazni postupak u ovom predmetu je završen, te se od idućeg ročišta prelazi na završnu riječ Tužilaštva BiH.

Nastavak suđenja će biti naknadno zakazan.