Suđenje

Nastavak suđenja Ibrahimu Čeči uz nadzor tima ljekara

25. Aprila 2022.14:29
Suđenje Ibrahimu Čeči, optuženom za zločin počinjen 1992. u sarajevskom naselju Dobrinja, nastavit će se uz prisustvo tima ljekara, rečeno je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Elvedina Dervović, vještakinja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, prezentovala je nalaz i mišljenje medicinskog vještačenja, kazavši da optuženi Čečo ima problem s pažnjom i mišljenjem, depresivnošću, anksioznošću, socijalnim povlačenjem i osjećajem bespomoćnosti.

Dodala je da, prema nalazu i mišljenju koji je sačinila zajedno s vještacima Abdulahom Kučukalićem i Almom Bravo-Mehmebašić, Čečo boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) te da je primjetno prisustvo blažeg oštećenja pamćenja, ali da je procesno sposoban, uz kraće pauze nakon svaka dva sata.

Na prijedlog Odbrane, vještaci medicinske struke Azra Durak-Nalbantić, Alen Džubur i Alden Begić su, prezentujući nalaz i mišljenje timskog vještačenja, izjavili da je Čečo sposoban pratiti suđenje.

“Optuženi je sposoban pratiti krivični postupak uz nadzor medicinsko-ljekarskog tima”, rekla je Durak-Nalbantić, dodavši da ljekari ne mogu garantovati da se tokom suđenja optuženom neće nešto desiti te da smatra da je prisustvo ljekara potrebno zbog mogućeg nastanka povišenog pritiska.

Vještak Alden Begić je izjavio da postoji rizik od kardiovaskularnog incidenta, ali da je tokom pretraga utvrđeno da je Čečin nalaz funkcionalan.

Nakon svjedočenja vještaka, predsjedavajuća Sudskog vijeća Melika Murtezić je kazala da će Sud obezbijediti prisustvo tima ljekara na suđenjima.

U optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koja je potvrđena 2012. godine, navodi se da je Čečo, kao nekadašnji pripadnik Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), 18. septembra 1992. fizički zlostavljao civile srpske nacionalnosti koji su kopali rovove na lokalitetu naselja Dobrinja V.

Čečo je krajem 2012. osuđen na dvije godine zatvora za ovaj zločin, ali je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo tu presudu i predmet vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu na obnovljeno suđenje.

Nastavak je zakazan za 10. maj.

 

Aida Trepanić