Suđenje

Dreković: Djeca i civili kao kolateralna šteta

13. Aprila 2022.14:05
Na suđenju Ramizu Drekoviću, bivšem komandantu Četvrtog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), vještak vojne struke kazao je da škola u Kalinoviku nije bila legitimni vojni cilj, ali da su djeca i civili koji bi se našli pored legitimnih meta bili kolateralna šteta.

Ramiz Dreković. Foto: BIRN BiH

Trećeg dana svjedočenja, tokom unakrsnog ispitivanja tužiteljice Tužilaštva BiH Marijane Čobović, vještak Mustafa Polutak je rekao da se u dokazima koje je koristio tokom izrade nalaza i mišljenja ne navodi da se pripadnici Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) kreću iz kasarne “Kalinovik” ili iz naseljenog mjesta. Pojasnio je da se u dokumentu navodi Kalinovik kao cijeli prostor.

On se nije mogao složiti s tvrdnjom tužiteljice da je kasarna “Kalinovik” udaljena deset kilometara od naseljenog mjesta, kao ni s tvrdnjom da se zbog konfiguracije terena ne može vršiti osmatranje duže od dva kilometra.

“Sva gađanja se vrše na osnovu osmatranja i izviđanja (…) To nije pretpostavka, već moj zaključak na osnovu pravila”, rekao je Polutak.

Govoreći o helikopteru VRS-a, vještak je naveo da je na osnovu dokumenata on bio u mjestu Donja Bara i da su tu dolazili borci VRS-a. Kako je kazao, u dokumentima nije navedeno precizno mjesto, ali se navodi Kalinovik, dodavši da se mjesto Donja Bara nalazi osam do deset kilometara od Kalinovika.

Prema njegovom svjedočenju, helikopter je rentabilno borbeno sredstvo, kao i sve što se koristi u borbi. Dodao je i da Centar javne bezbjednosti (CJB) nije civilni objekat.

Naveo je kako je Četvrti korpus ABiH djelovao u sadejstvu s Prvim korpusom. Pripremajući svoj stručni nalaz, za dva dana Drekovićevog kretanja u periodu obuhvaćenom optužnicom, vještak je, prema njegovim tvrdnjama, koristio knjigu Rasima Delića, dok se za ostale dane iz optužnice koristio dostavljenim dokumentima.

Dreković, nekadašnji komandant Četvrtog korpusa ABiH, optužen je da je u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (općina Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Vještak Polutak je rekao da škola nije legitimni vojni cilj, te da su legitimne mete Pošta, SJB i zgrada Opštine.

“Ako se civili nađu pored rentabilnih meta, oni su kolateralna šteta. Djeca su bila kolateralna šteta”, naveo je vještak.

Odgovarajući na dodatna pitanja Odbrane, Polutak je kazao da ukoliko se škola koristi u vojne svrhe, onda se to smatra legitimnim vojnim ciljem. U slučaju stradanja civila, obaveza da razmišlja o vojnim ciljevima jeste na onom ko koristi te objekte, pojasnio je vještak, naglasivši da se oni koji nisu u sastavu borbenih struktura moraju udaljiti.

Prema njegovim riječima, Prvi korpus je imao daleko veću artiljeriju u odnosu na Četvrti korpus, a plan artiljerije za akciju “Treskavica – Borašnica 95” napravljen je u skladu s pravilima.

Suđenje se nastavlja 27. aprila, kada će Odbrana saslušati vještaka balističara.

 

Emina Dizdarević