Vijest

Kadić protiv BiH: Došao na više od 70 ročišta u Sarajevo

24. Februara 2022.16:20
Na suđenju Zijadu Kadiću, pravosnažno oslobođenom optužbi za ratne zločine koji je potom tužio državu Bosnu i Hercegovinu, svjedoci su kazali kako je tužilac više od 70 puta morao doći na ročišta u Sarajevo.
Jadranko Šaran i ostali. Izvor: Sud BiH

Kadićev pravni zastupnik advokat Zlatan Nanić odustao je od svjedočenja samog Kadića, zbog, kako je navedeno, njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Kadiću je za ratne zločine suđeno s Jadrankom Šaranom i Samirom Šabićem. Sva trojica su pravosnažno oslobođena optužbi za ratne zločine počinjene u Bosanskoj Krupi.

Prilikom svjedočenja vještaka ekonomske struke Mustafe Ovčine, koji je rekao kako ostaje pri svom ranijem nalazu, tužilac i tužena strana, koju je zastupala zamjenica pravobranitelja BiH Tea Mrnjavac-Brkić, kazali su kako nemaju prigovora na nalaz niti pitanja za vještaka.

Nakon kratkog izlaganja vještaka medicinske struke Abdulaha Kučukalića, koji je ostao pri svom nalazu, tužilac nije imao pitanja ni prigovor, dok je tužena pitala na temelju čega je vještak utvrdio intenzitet sekundarnog straha kod tužioca.

“Tužitelj je došao u moj ured i tada sam obavio psihijatrijski pregled”, rekao je Kučukalić.

Svjedok Samir Šabić, koji je bio učesnik istog krivičnog postupka, ispričao je advokatu Naniću da su od lišavanja slobode pa do pravosnažne presude održana 72 ročišta.

“Svi smo morali putovati odvojeno, i kako dolazimo iz Bosanske Krupe, od Sarajeva smo udaljeni oko 360 kilometara. Dolaskom na sud troškovi su bili gorivo, putarina, parking i ishrana. Put u Sarajevo i nazad traje 12 sati”, kazao je Šabić.

Mrnjavac-Brkić pitala je svjedoka da li su bila 72 ili 73 ročišta, s obzirom da, kako je navela, u presudi stoji broj 73. Svjedok je rekao kako se ne može tačno izjasniti jer su se u tri navrata vraćali s pola puta pošto bi sa Suda BiH javili da je ročište odgođeno.

Svjedok Jadranko Šaran, također učesnik u spomenutom krivičnom postupku, na upit advokata Nanića ispričao je kako su odvojeno, svako svojim privatnim automobilom, 73 puta išli na ročišta u Sarajevo, odnosno na Sud Bosne i Hercegovine.

Mrnjavac-Brkić pitala je Šarana da li je ijedno od ta 73 ročišta bilo odgođeno.

“Nijedan. Bilo je par ročišta koja su odgođena. Znalo se desiti da dođemo do Jajca pa se vratimo”, kazao je Šaran.

U završnoj riječi advokata Nanića istaknuto je da je dokazana osnovanost visine tužbenog zahtjeva, te da je osnova dokazana i nalazima vještaka, koji nisu osporeni.

“Zato predlažem da se zahtjev usvoji u cijelosti i da se tužena obaveže da nadoknadi troškove postupka”, rekao je Nanić.

Punomoćnik Nanić je ranije kazao da je visina zahtjeva oko 59.000 konvertibilnih maraka (KM).

Mrnjavac-Brkić je u svojoj završnoj riječi rekla kako Pravobranilaštvo BiH smatra da tužilac nije dokazao temelj za visinu tužbenog zahtjeva, te je, shodno tome, predložila da se zahtjev odbije uz potražnju troškova postupka.

Sutkinja Dragica Miletić je na kraju ročišta saopćila kako će odluka biti donesena u zakonskom roku te da će stranke biti obaviještene pisanim putem.

Irvin Pekmez