Vijest

MKCK: Potrebe porodica nestalih često zanemarene i zaboravljene

3. Decembra 2021.11:10
Moralna je obaveza svih učiniti sve što je u našoj moći kako bi doprinijeli pronalasku više od 7.600 osoba za kojima se još traga, bilo kao pojedinci i članovi zajednica u kojima živimo, predstavnici akademske zajednice, vladinih ili nevladinih organizacija ili vjerskih vođa, poručeno je sa konferencije održane u Sarajevu u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK).


Elmir Camić. Foto: MKCK 

Isidora Graorac-Štrkić iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske kazala je na konferenciji da je veća angažovanost različitih aktera u pružanju podrške porodicama nestalih poželjna i prijeko neophodna.

“Socijalni radnici, psiholozi, psihoterapeuti, vjerski službenici mogu mnogo da pomognu da se članovi porodica lakše nose sa tegobom, bolom, neizvjesnošću, suočavanjem sa konačnim rezultatom procesa i nažalost, šteta je što to sve nije rađeno mnogo ranije. Porodice su bile prepuštene same sebi ili su se okretale jedna drugoj i tako tražile pomoć, saosjećanje, ruku podrške. Zajedničkim radom i djelovanjem se može mnogo postići i treba se raditi u tom pravcu”, kazala je Graorac-Štrkić.

Elmir Camić, šef delegacije MKCK-a u BiH, naglasio je da su potrebe porodica nestalih često zanemarene i zaboravljene.

“Naš cilj je stvoriti jednu platformu za razmjenu iskustava, kreiranje sinergija i mreže znanja i podrške, koja će s jedne strane biti na raspolaganju porodicama nestalih osoba i ostalim akterima u Bosni i Hercegovini, ali s druge strane može poslužiti i kao centar ekspertize za eksportiranje tog iskustva u druge zemlje i kontekste širom svijeta koji se suočavaju sa sličnim problemima”, rekao je Camić.

I u segmentu ostvarivanja socio-ekonomskih i imovinskih prava, porodice nestalih nailaze na razne poteškoće. Grupe istraživača sa Pravnog fakulteta u Sarajevu sproveli su istraživanje zakonodavnog okvira koji reguliše ta prava. Rezultati su pokazali kompleksnost zakonodavnog okvira, nedostatak usklađenosti zakona na svim nivoima i činjenicu da porodice još uvijek nisu ostvarile pravo na restituciju u punom smislu.

“Kompleksnost sistema obeshrabruje članove porodica nestalih da ostvare svoja prava, a često i da uopšte shvate koja prava im pripadaju i postupak njihovog ostvarivanja”, kazao je Nasir Muftić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati interdisciplinarnih istraživanja i MKCK programa stipendija za studente master i doktorskih studija koji su se u svojim disertacijama odlučili baviti pitanjem nestalih osoba u BiH.

Mahir Huremović iz Kalesije je uz podršku MKCK-a odbranio master rad na temu “Institucionalni i vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”, što je značajno doprinijelo i njegovom profesionalnom razvoju.

“U procesu i nakon okončanog istraživanja koje sam obavio u sklopu svoje master teze, stekao sam mnogo širi emocionalni, kognitivni i profesionalni uvid u položaj članova porodica nestalih. Ovo je rezultiralo potrebom da se na profesionalnom planu dodatno angažiram i budem senzitivniji u pristupu članovima porodica nestalih pri pružanju usluga stručnog socijalnog rada u Centru za socijalni rad Kalesija gdje trenutno radim”, kazao je Huremović.

Na konferenciji u Sarajevu učestvovali su predstavnici porodica nestalih, članovi Instituta za nestale osobe, psiholozi i psihoterapeuti, uposlenici centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad, predstavnici akademske zajednice, vjerski lideri i pravnici koji se bave pitanjima nestalih osoba u BiH.

S obzirom na izazove s kojima se suočavaju, ovakve konferencije su za porodice nestalih iznimno važne, rečeno je tokom konferencije.

U Bosni i Hercegovini porodice nestalih još uvijek tragaju za više od 7.600 svojih najmilijih.

 

Tajma Tiro Demić