Suđenje

Rizvanović i ostali: U Boderištu s Trećim bataljonom

30. Novembra 2021.16:06
Na suđenju za zločine na području Brčkog, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričali su kako su otišli u Boderište radi vraćanja linija i kako su vidjeli mrtve srpske vojnike.

Rizvanović i ostali. Foto: Sud BiH

Svjedok Mujo Islamović ispričao je kako je 8. marta 1993. godine kao pripadnik manevarske jedinice upućen u Boderište.

“Boderište je počelo da pada. HVO (Hrvatsko vijeće obrane) ga je držao, srpski vojnici ga preuzimaju”, kazao je svjedok.

On je dodao da po dolasku nisu mogli prići selu jer su granate padale sa svih strana, te da su kasnije uspjeli da zauzmu dotadašnju liniju. Islamović je rekao da su tu bili pripadnici Trećeg bataljona.

“Poznavao sam komandanta Rašida Gušu. Vidio sam Talona. Tad nisam znao da se preziva Rizvanović”, rekao je svjedok, pokazujući u sudnici na prvooptuženog.

On je precizirao da je Rizvanovića vidio poslije borbi na jednoj raskrsnici.

Islamović je kazao da je nedaleko od linije vidio 12 tijela srpskih vojnika, od kojih je pet do šest bilo u jednom kanalu, a ostali kod prvih kuća. Naveo je da je primijetio tragove krvi kod tijela uz kuće i da pretpostavlja da ih je neko izvlačio.

Islamović je kazao da su poslije bile priče o obezglavljenim tijelima, ali da smatra da je to nije istina, jer to nije vidio.

“Apsolutno nijedno nije bilo tada osakaćeno”, kazao je svjedok.

On se prisjetio da su pripadnici HVO-a došli i pucali po tijelima, a da su ih oni iz manevarske jedinice upozorili da to ne rade.

Za ubistvo i mučenje 11 zarobljenih pripadnika VRS-a 8. marta 1993. u selu Boderište, sudi se Admiru Rizvanoviću, Smajilu Omeroviću, Jasminu Huskanoviću, Ramizu Pljakiću i Hazimu Fazloviću.

Rizvanović, Omerović i Huskanović optuženi su kao pripadnici Interventne jedinice 3. bataljona 108. brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Pljakiću, koji je, prema optužnici, bio komandant 108. brigade ABiH, i Fazloviću, komandantu 3. bataljona, na teret je stavljeno da su propustili kazniti podređene za počinjeni zločin.

Svjedok Asif Mrkaljević je kazao da je također bio upućen u Boderište sa manevarskom jedinicom.

“Komandir je rekao da je palo Boderište i da idemo da zatvorimo liniju, koju su držali Hrvati, 108. brčanska”, kazao je Mrkaljević, dodajući da su u selo bile ušle srpske snage.

On je kazao da su u Boderištu sačekali da prestane pucnjava i da su zatvorili liniju. Naveo je da je čuo od kolega da je s njihove desne strane bio Treći bataljon i Rašid Gušo, ali da on nikoga nije vidio.

Svjedok je kazao da je pored puta vidio pet do šest tijela u maskirnoj srpskoj uniformi. Naveo je da pored njih nije bilo oružje. Dodao je da je kasnije čuo da su ta tijela odvezena u Gornji Rahić, odakle su razmijenjena.

Tužilac Saša Sarajlić odustao je od saslušanja trećeg svjedoka, nakon što je on u sudnici rekao da duži period ima zdravstvenih problema.

Sarajlić je predložio da drugi vještak sudske medicine izradi nalaz nakon što je raniji vještak preminuo.

Nastavak suđenja je 7. decembra.

 

 

Marija Taušan