Suđenje

Novalić i ostali: Svjedokinja korigovala izjave o Jelki Miličević

19. Novembra 2021.16:28
Na suđenju za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora, svjedokinja Sanita Alagić je u nastavku svjedočenja odstupila od ranije izjave u kojoj je navela da je optužena Jelka Miličević na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite 1. aprila prošle godine kazala da je pronađen dobavljač za 100 komada respiratora.

Jelka Miličević s braniteljicom. Foto: BIRN BiH

U unakrsnom ispitivanju Odbrane Miličević, Alagić, koja je pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), rekla je da Miličević nije spomenula respiratore na sjednici, nego da joj je poslije kazala da treba pripremiti zahtjev za izdvajanje sredstava iz budžetske rezerve za nabavku.

“Nije na sjednici, sve se dešavalo poslije”, rekla je svjedokinja.

Na insistiranje braniteljice Senke Nožice da kaže da li je Miličević spomenula respiratore, Alagić je rekla da se ne može sjetiti, odnosno da ne zna da li je optužena navela medicinsku opremu ili respiratore.

Miličević, federalna ministrica finansija i zapovjednica Štaba, optužena je za nesavjestan rad u službi. Njoj se sudi s federalnim premijerom Fadilom Novalićem, suspendovanim direktorom FUCZ-a Fahrudinom Solakom i direktorom firme “F.H. Srebrena malina” Fikretom Hodžićem, kao i samom firmom.

Odbrana je predočila iskaz iz istrage u kojem je svjedokinja Alagić, na pitanje tužilaca da li je Miličević imala saznanja da se sredstva izdvajaju za respiratore, kazala da je ona znala, a da Miličević i druge članove Štaba treba pitati da li su oni.

“Nisam spominjala u istrazi, jer su tužioci insistirali da izgovorim ime Jelka. Lupali su šakom o sto: ‘Izgovori ime Jelke, da je sad idemo uhapsiti.’ Zato sam se ograđivala”, objasnila je Alagić.

Dodala je da je na suđenju rekla istinu da je Miličević upoznala s tim da treba dostaviti zahtjev za izdvajanje sredstava iz rezerve.

Nožica se osvrnula i na navode svjedokinje da je na sjednici Štaba 25. aprila razmatran prijedlog tadašnjeg direktora Zavoda za javno zdravstvo Davora Pehara, prezentujući joj zapisnik sa sjednice u kojem je konstatovano da on nije prisutan.

Alagić je kazala da vidi da nije bio prisutan, ali da je Pehar dostavio plan i da je o njemu razgovarano u kabinetu direktora.

Svjedokinja je ostala pri stavu da su sjednice zakazivane na isti način i nakon što je smanjen broj članova. Nožica je predočila uredbu o izmjeni u kojoj se navodi da zapovjednik Štaba (Miličević) zakazuje sjednicu na zahtjev načelnika Štaba (Solak).

“Prije 25. marta ona je mogla zakazivati sjednice sama, a nakon toga nije mogla bez načelnika”, rekla je Nožica, na šta je Alagić kazala da ne može tumačiti odredbe.

Kada joj je tužilac Mirza Hukeljić postavljao pitanja koja se tiču najnovije izmjene iskaza u vezi s Miličević, Alagić je rekla da je optužena, nakon sjednice, nju i načelnika obavijestila da je potrebno izdvojiti sredstva za nabavku “respiratora”.

Tužilac Hukeljić je svjedokinju pitao da objasni kako u istrazi nije htjela da spomene Miličević uprkos navodnom lupanju tužilaca šakom od sto, a za brojne druge navode u iskazu je tvrdila da su rezultat pritisaka.

Alagić na ovo pitanje nije odgovorila iako ga je tužilac više puta ponovio, a predsjedavajuća Vijeća Džemila Begović pokušavala da pojasni. Umjesto odgovora zašto nije podlegla uticaju tužilaca samo kod navoda o Miličević, svjedokinja je govorila o dešavanjima na sjednicama. Ispitivanje Alagić je okončano na današnjem, petom ročištu njenog svjedočenja.

Član Vijeća Branko Perić kazao je da ima problema da razumije koje činjenice dokazuju Tužilaštvo i Odbrana Miličević. Na pitanje da li Odbrana tvrdi da Miličević nije znala za kupovinu respiratora, Nožica se izjasnila o periodima koji se navode u optužnici u tom pogledu, dok je Hukeljić rekao da u optužnici stoji šta Tužilaštvo tvrdi.

“Svi smo znali za priču o respiratorima, a nisu oni koji su trebali”, prokomentarisao je Perić.

Solakova braniteljica Marsela Bajramović zatražila je da se bez prisustva javnosti izjasni u vezi s određenim podneskom koji je pristigao, ali joj je predsjedavajuća rekla da to može učiniti pisanim putem, napominjući da se više radi o informaciji a ne podnesku.

Nastavak suđenja je 24. novembra.

Marija Taušan