Suđenje

Josipović i ostali: Odbrana Tešića smatra da nije dokazano pomaganje u genocidu

11. Oktobra 2021.13:21
Odbrana bivšeg zamjenika komandira Policijske stanice u Bratuncu Branimira Tešića zatražila je u završnoj riječi oslobađajuću presudu, ocijenivši da nisu dokazani navodi da je optuženi pomagao glavnim izvršiocima genocida u Srebrenici.

Branimir Tešić. Foto: BIRN BiH

Odbrana je navela da je na više od 150 ročišta saslušano oko 130 svjedoka i izvedeno 500 materijalnih dokaza, većinom Tužilaštva, ali da nisu dokazani navodi optužnice.

“Mogli ste se uvjeriti da Optužba nije dokazala djela pomaganja u genocidu, posebno ne mom branjeniku”, kazao je branilac Danilo Mrkaljević.

Prema njegovim riječima, nije dokazana tačka optužnice da je Tešić izvršavao naredbe Miodraga Josipovića za angažovanje policajaca koji su učestvovali u odvajanju muškaraca u Potočarima i njihovom odvođenju u “bijelu kuću” svjesni da će biti pogubljeni, kao i držanju hiljada žena i djece te njihovom daljem usmjeravanju.

“Nijedna od radnji nije počinjena od Tešića ni njemu podređenih policajaca… Niti je Jospović dao naredbu, niti je ko od policajaca u tome učestvovao”, rekao je Mrkaljević.

On je kazao da je policajac Milisav Gavrić samovoljno otišao u Potočare, a da inspektor Milisav Ilić nije bio podređen optuženom. Dodao je da je nekoliko policajaca sa Žutog mosta iz znatiželje otišlo u Potočare, a da je Tešić naložio da se vrate.

Prema Odbrani, nije sporno da su policajci bili na raskrsnici u Bratuncu, ali da je njihov zadatak bio da održavaju javni red i mir prilikom prolaska autobusa.

Odbrana smatra da nije dokazana ni tačka optužnice koja Josipovića i Tešića tereti da su 12. i 13. jula organizovali prihvat zarobljenika u objekte u Bratuncu, gdje ih je na desetine pobijeno.

Mrkaljević je rekao da je policiji u Bratuncu ozbiljne probleme stvorilo to što je jedini pravac evakuacije išao preko ovog grada i što su tu dovedeni zarobljenici. On je kazao da nema nijedan dokaz da je policija organizovala prihvat zarobljenika.

“Glavni zadatak tih dana obavljala je vojska i vojna policija”, rekao je branilac.

On je podsjetio na svjedočenja nekadašnjih vojnih policajaca koji su to potvrdili. Dodao je da je M-1 jedini svjedok koji je rekao da je vidio civilnu policiju i da su oni pucali. Mrkaljević je kazao da je ovaj svjedok često mijenjao iskaze, da su njegove tvrdnje suprotne drugim svjedocima, kao i da mu Vijeće nije poklonilo vjeru u jednom drugom predmetu.

Mrkaljević je rekao da je moguće da su tri policajca ulazila u hangar u kojem su bili zarobljenici, ali da nema dokaza da su to radili po naredbi Tešića. Napomenuo je da su svjedoci govorili kako je vojna policija bila u pratnji autobusa kojima su zarobljenici prevoženi na područje Zvornika.

Prema Odbrani, Tužilaštvo nije dokazalo da je Tešić znao za genocidnu namjeru glavnih izvršilaca i da ih je svjedno podržao i pomogao. Branilac je napomenuo da ni mnogi od onih koje Tužilaštvo navodi kao glavne izvršioce nisu osuđeni za genocid.

Optuženi Tešić je kazao da vjeruje da će Sudsko vijeće donijeti pravednu odluku.

S Tešićem su optuženi Miodrag Josipović, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu, Dragomir Vasić, nekadašnji komandant Štaba policijskih snaga u Zvorniku i načelnik zvorničkog Centra javne bezbjednosti (CJB), Danilo Zoljić, bivši komandant Posebnih jedinica policije (PJP), i Radomir Pantić, bivši komandir Prve čete PJP-a. Optuženi su za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje bošnjačkog stanovništva, a nekima je na teret stavljeno i pogubljenje muškaraca.

Nastavak iznošenja završnih riječi je 18. oktobra.

 

Marija Taušan