Vijest

Završen disciplinski postupak protiv Mahmuta Švrake

22. Juna 2021.16:02
Tužiteljica Državnog tužilaštva i potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Biljana Simeunović, svjedočeći u disciplinskom postupku protiv Mahmuta Švrake, glavnog republičkog tužioca i člana VSTV-a, rekla je kako joj je Jadranka Lokmić-Misirača kazala da su ona i Milan Tegeltija “prešli Švraku”.

Mahmut Švraka Mahmut Švraka. Foto: BIRN BiH

Ured disciplinskog tužioca (UDT) podnio je protiv Švrake tužbu zbog disciplinskog prekršaja iz Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća”, o čemu je BIRN BiH ranije pisao.

Ova tužba odnosi se na nepoštivanje rokova prilikom izbora Željke Radović za glavnu tužiteljicu Okružnog tužilaštva u Doboju. Radović je članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Simeunović je ispričala da je 2019. godine konkurisala za glavnog tužioca u Bijeljini te s obzirom da se “ništa nije dešavalo”, upitala je kolegicu Jadranku Lokmić-Misiraču, nekadašnju članicu VSTV-a, kada će započeti procedura i pozivanje na intervjue.

“Jadranka je tada rekla da je proces u zastoju jer se uvodi IKT tehnologija u proceduru imenovanja. Ona je rekla: ‘Osim ako je neko zainteresovan, onda može i ručno’”, kazala je Simeunović.

Lokmić-Misirača je, prema Simeunović, koju je tuženi Švraka predložio za svjedoka, tada rekla da je “Milan [Tegeltija] otišao u Ured za imenovanja i rekao da se imenovanje Željke Radović radi ručno”. Simeunović nije znala pojasniti šta znači to “ručno”, dodavši da nije ni pitala.

Simeunović je, odgovarajući na pitanja Švrake, istakla kako je izbor “bio i prošao” i da joj je u tom kontekstu Lokmić-Misirača kazala: “A da znaš kako smo Milan i ja prešli Švraku.”

“Rekla je: ‘Švraka je pitao Milana da nije vrijeme da se raspiše konkurs za člana VSTV-a, a Milan je rekao da ima još vremena i da ne žuri”, kazala je Simeunović, dodavši da je Švraka bio zauzet radom u VSTV-u.

Kada je upitala Lokmić-Misiraču zbog čega je to urađeno, Simeunović je dobila odgovor da je “Švraka bez veze, a Željka nam treba”.

Simeunović je naglasila da je nakon toga kao tužilac dobila predmet protiv više lica koji se ticao izbora člana Vijeća iz reda tužilaca iz Republike Srpske, iz kojeg se ona izuzela, ali da je imala priliku vidjeti Tegeltijinu urgenciju republičkom tužiocu sa neskladom u datumu – u smislu da je velik period bio između urgencije i datuma dostave.

Jadranka Lokmić-Misirača je bila tužiteljica i potpredsjednica VSTV-a, a preminula je prije nekoliko mjeseci, o čemu je pisala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hecegovine (BIRN BiH).

Milan Tegeltija je u decembru 2020. godine predao ostavku na mjesto predsjednika VSTV-a.

Na današnjem ročištu iskaz je dao i tuženi Švraka, koji je naveo kako je krajem 2018. godine razgovarao s Tegeltijom na temu izbora s obzirom na neradne dane u januaru i da mu je Tegeltija kazao kako će mu reći kada je to potrebno i kada će se to završiti.

Švraka je istakao da je tek krajem marta saznao da je poslana urgencija koja je pisana sredinom februara.

“Najviše me ljuti to što su na taj način poslali urgenciju da se vrši izbor, a meni niko ni ‘A’ nije rekao, a sjedili su tu”, kazao je Švraka, napomenuvši da je tokom marta radio samo jedan dan u Republičkom tužilaštvu.

Također je dodao i da je njegova sekretarka stavila urgenciju u spis, ali da mu je zaboravila reći.

Švraka je naglasio da on nije znao “da Željki ističe mandat u petom mjesecu”.

Na ovom ročištu nakon ulaganja materijalnih dokaza, obje stranke su iznijele završnu riječ.

Ured disciplinskog tužioca (UDT) je istakao da smatra kako su dokazani navodi disciplinske tužbe i da je Švraka počino disciplinski prekršaj, predloživši utvrđivanje odgovornosti i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere.

UDT je naglasio kako je propuštanjem tuženog da postupi u roku bila upražnjena pozicija člana VSTV-a.

Švraka je istakao da se u ovom slučaju ne može zaobići uloga Tegeltije i ostalih članova Vijeća, te dodao da je prijava podnesena 2019. godine, a da je u UDT-u bila dvije godine, do zadnjeg dana prije zastare.

“Dok su akteri svega ovoga bili na sceni, čekao se zadnji dan da se podnese tužba”, kazao je Švraka u svojoj završnoj riječi, dodavši da se njemu ispostavlja račun za sve ono što je radilo Vijeće.

Nekadašnji član VSTV-a Goran Nezirović opravdao je nedolazak na današnje ročište, na kojem je trebao svjedočiti.

Prvostepena diciplinska komisija VSTV-a će o ovome donijeti odluku u propisanom roku.

 

Lamija Grebo