Suđenje

Garić: Počelo iznošenje završne riječi Tužilaštva

20. Maja 2021.12:14
Tokom iznošenja završne riječi na suđenju Radetu Gariću, optuženom za zločine u Vlasenici, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je navelo da je van svake sumnje dokazalo da je optuženi svjesno i s namjerom počinio djela koja mu se stavljaju na teret.


Garić Rade. Foto: Sud BiH

Tužilac Predrag Tomić je tokom iznošenja završne riječi, koje nije okončano na ovom ročištu i nastavit će se sutra, kazao kako je optuženi “u svojstvu pripadnika rezervnog sastava, znajući za sistematičan napad na nesrpsko stanovništvo, učestvovao u privođenju i premlaćivanju, znajući da su zarobljenici civili protivpravno zatočeni samo jer su bošnjačke nacionalnosti”.

Tomić je rekao da optuženi Garić tokom suđenja nije pokazao da izražava kajanje i da se, “na osnovu prijetnji svjedocima o kojima su i sami svjedoci govorili, može zaključiti šta je spreman učiniti”.

“Svjedoci koje je Tužilaštvo ispitalo potvrđuju da se Bošnjaci nisu mogli slobodno kretati po Vlasenici osim kada su predali naoružanje, a da su i tada Bošnjaci privođeni i zatvarani. U vrijeme obuhvaćeno optužnicom u kojoj se optuženom stavljaju na teret zločini, trajao je sistematičan napad na nesrpsko stanovništvo”, kazao je Tomić i dodao kako dokazi potkrepljuju da su mnogi civili bošnjačke nacionalnosti lišeni slobode, zatvarani, mučeni, a da je njihova imovina uništavana ili oduzimana”.

Iz dokaza Tužilaštva i svjedočenja vještaka se, prema Tužilaštvu, vidi da je 31. maja 1992. formiran logor “Sušica”, a da je do 14. juna iste godine bilo zatvoreno preko 600 civila, među kojima su bili žene i djeca.

Tomić je rekao da je svjedok Ismet Hasanović tokom ranijeg ispitivanja ispričao da je lično vidio hapšenje Bošnjaka, maltretiranje, premlaćivanje, “a da su njega presreli na ulici i odveli na ispitivanje u MUP, odakle je prebačen u podrumsku prostoriju s drugim zatočenicima”.

“Vidio je da su Višković, GR-15 i braća Garići izveli jednog zarobljenika i odveli ga na sprat. Tukli su ga između pola sata – sat. Kada su ga vratili, oči su mu bile zatvorene, glava otekla, a ruke polomljene”, kazao je Tomić objašnjavajući da je ovaj svjedok vidio i izvođenje zatočenika, poslije čega im se gubio svaki trag.

Podsjećajući na iskaze svjedoka tokom suđenja, tužilac je rekao da je grupa civila, pokušavajući izaći iz Vlasenice, 7. juna 1992. godine u mjestu Tišća upala u zasjedu, kada su neki ranjeni i privedeni, a mnogi ubijeni.

“U toj zasjedi neke od svjedoka je priveo u zatočeništvo i optuženi Garić, kojeg su kasnije viđali”, kazao je Tomić.

On je u svom izlaganju naveo da je Tužilaštvo tokom suđenja saslušalo 82 svjedoka, od kojih je bilo 17 zaštićenih i osam preminulih, čiji su iskazi pročitani, te dva vještaka, uz više od 200 materijalnih dokaza i 45 utvrđenih činjenica, zbog čega smatraju da postoji dovoljno dokaza na osnovu kojih Sud BiH može donijeti pravičnu presudu.

Optužnica tereti Garića za progon bošnjačkog stanovništva iz Vlasenice 1992. i Srebrenice 1995. godine – ubistvima, zatvaranjima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima i drugim djelima.

On je, prema optužnici, do polovine 1992. bio pripadnik rezervnog sastava policije u Vlasenici, a kasnije komandir Izviđačko-diverzantskog odjeljenja Odreda “Drinjača”, odnosno Interventnog voda Vlaseničke brigade.

Iznošenje završne riječi Tužilaštva BiH nastavit će se u petak, 21. maja, kada je planirano i iznošenje završne riječi Odbrane.

Azra Husarić Omerović