Suđenje

Peulić i ostali: Aktivnosti specijalne policije u Kotor Varoši

2. Marta 2021.13:01
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorio je o aktivnostima specijalne jedinice policije iz Banjaluke na području Kotor Varoši u ljeto 1992. godine.
Sud BiH izlaz
Sud BiH. Izvor: Sud BiH

Zaštićeni svjedok S-14 kazao je da se početkom juna 1992. priključio specijalnoj jedinici policije u Banjaluci, a da su sredinom mjeseca upućeni u Kotor Varoš.

On je rekao da je njegov vod otišao u pilanu, gdje je u toku dana dovedeno 200-tinjak civila.

Tužilac Mersudin Pružan prezentovao je dijelove video-snimka, koji je, kako je naveo, izuzet iz Centra službi bezbjednosti (CSB) Banjaluka.

Na snimku se vidi dolazak kolone vozila u Kotor Varoš, kretanje uniformisanih lica u i oko zgrade policije, kao i u Domu zdravlja i jednom naselju.

S-14 je kazao da mu konkretne lokacije nisu poznate, ali je naveo da su uniformisana lica pripadnici specijalne policije, od kojih su neki imali crvene beretke.

Među njima je prepoznao komandanta Ljubana Ećima, zamjenika Nenada Kajkuta, kao i Nenada Stevandića.

Na video-snimku je zabilježeno privođenje ili zaustavljanje nekoliko muškaraca u civilu, kao i udaranje dvije osobe nogom.

Svjedok je rekao da je njegov vod nakon pilane premješten u školu i da su učestvovali u više akcija – u naseljima Bilice, Kotor, Križe, Večići i Vrbanjci.

On je naveo da je u Bilici, osim policijskog oklopnog transportera, bilo vojske i tenk. Ispričao je da su ušli među kuće i da su naišli na oružani otpor, te da je na tenk ispaljena “zolja”.

S-14 je kazao da su u Kotor išli u pomoć kada je napadnuta jedinica Burčana i da je došlo do žestokih borbi. Dodao je da je pri izlasku vidio grupu civila.

On je naveo da je u Križima vidio na putu mrtva tijela muškaraca u civilnoj odjeći.

Prilikom akcije u Večićima, kako je ispričao, dejstvovala je i avijacija. Rekao je da prvi put nisu uspjeli zauzeti Večiće, a da nije učestvovao u drugim akcijama u ovom selu. On je kazao da su neki pripadnici specijalne policije poginuli u Večićima.

Naveo je da je u Kotor Varoši ostao do početka septembra, a da su neki iz njegove jedinice ostali.

Na pitanja Odbrane, S-14 je rekao da je sva naređenja dobijao preko kolege u oklopnom transporteru, koji je imao radio-vezu.

On je kazao da nije dobijao naređenja od nekog vojnog starješine.

Za progon na području Kotor Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad – sudi se Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant TO-a Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Nastavak suđenja je 30. marta.

Marija Taušan