Vijest

Na sjednici VSTV-a raspravljano o višestrukim imenovanjima u sudove

24. Februara 2021.18:27
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je na vanrednoj sjednici sa dnevnog reda skinulo četiri imenovanja za predsjednike općinskih sudova u Federaciji zbog toga što su ti kandidati imali više mandata, ali i preobimnosti dnevnog reda, a potom su imenovali tri predsjednika koji ponavljaju mandate.


Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, arhiv. Foto: BIRN BiH

Dnevnim redom vanredne sjednice VSTV-a bilo je predviđeno 14 imenovanja, ali je na prijedlog članova Podvijeća Federacije sa sjednice skinuto imenovanje predsjednika općinskih sudova u Goraždu, Livnu, Travniku i Kiseljaku zbog, kako je kazao Halil Lagumdžija, predsjednik Vijeća, preobimnosti dnevnog reda, nakon čega se krenulo na usvajanje dnevnog reda.

Biljana Simeunović, potpredsjednica Vijeća, rekla je kako smatra da je pod tačkom Razno potrebno prodiskutovati “zašto nam se javlja samo po jedan kandidat i nemamo mogućnost izbora”, te da li se nešto po tom pitanju može učiniti.

Mustafa Šabić je kazao kako misli da je potrebno na sjednici raspraviti i o primjerima gdje se na određene pozicije vrši četvrto ili peto imenovanje.

Mahmut Švraka je mišljenja je bio protiv ovakve rasprave navodeći da bi se time izgubilo puno vremena, te da se višestruka imenovanja trebaju ponaosob cijeniti.

Amila Kunosić je kazala kako je Podvijeće smatralo da tema s imenovanjima na četvrti i peti mandat “zaslužuje da se posebno raspravlja jer moramo utvrditi principe”.

Nakon uvodne rasprave uslijedila su imenovanja predsjednika općinskih sudova u Visokom, Žepču i Kaknju, te predsjednika osnovnih sudova u Kozarskoj Dubici, Trebinju, Višegradu i Tesliću.

Kako je tokom tih imenovanja navođeno, neki od kandidata se na poziciju imenuju po četvrti ili peti put, zbog čega je na početku rasprave pod zadnjom tačkom, tačkom Razno, Lagumdžija rekao kako smatra da se ovim imenovanjima diskusija učinila bespredmetnom.

“Sama činjenica da neko traži peti mandat ne može biti ograničavajući faktor, ali kroz ovo što smo radili danas, moj je prijedlog da ne idemo u širinu i da ove tačke [imenovanja] vratimo na drugu sjednicu u martu”, kazao je Lagumdžija.

Berina Alihodžić nije dijelila takvo mišljenje, te je izjavila kako ne misli da višestruka imenovanja trebaju biti ograničavajući faktor, ali da se u tim slučajevima pažnja treba obratiti na više stvari.

“Ako je predsjednik suda tri-četiri mandata sa ocjenama četiri, to nam može govoriti da sud ne napreduje. Možemo pogledati izvještaj o radu. Imamo situaciju da se ne odgovara na upite. Smatram da imamo dovoljno elemenata da ocijenimo da li je neko zaslužio peti mandat. On po zakonu može, ko kaže da ne može, ali samo više trebamo obratiti pažnju kakve su ocjene”, kazala je Alihodžić.

Ona je dodala da oni kandidati koji su zaista dobri treba da ostanu, ali da je vidjela primjere gdje određeni kandidati prolaze samo zato što su jedini kandidirani.

Sanela Gorušanović-Butigan, potpredsjednica Vijeća, kazala je kako pitanje trećeg ili četvrtog mandata pri odlučivanju o predsjednicima sudova koji su danas skinuti sa dnevnog reda ne mogu biti dovedeni u pitanje.

“Mi smo produžili peti mandat kolegici iz Žepča, a kolegi iz Visokog četvrti mandat, a ja sam osjećala dužnost produžiti mandate i kolegi kojem je ostalo manje od dvije godine do penzije”, kazala je Gorušanović-Butigan, dodajući kako se treba donijeti zaključak da se kandidati imenuju po rezultatima bez gledanja koji im je mandat.

“Sva ova priča je išla u smjeru jesu li to problematični sudovi. Nisu, ali će to do njih doći”, rekla je potpredsjednica, naglašavajući kako je predsjednik Općinskog suda u Travniku čije je imenovanje danas skinuto sa dnevnog reda imao odličnu prezentaciju.

Jadranka Stanišić je kazala kako smatra da je dobro što je uočeno da mnogo sudova ima predsjednike čiji se mandati obnavljaju.

“Vidjeli smo da se ljudi identifikuju sa sudom. Mi trebamo propise poboljšati”, rekla je Stanišić, dodajući kako će onda prolaziti samo oni koji su najbolji.

Diskusiju je završio predsjednik Lagumdžija, predlažući da ovi kandidati budu na dnevnom redu na drugoj martovskoj sjednici.

 

Nermina Kuloglija